Global Estonian | Üleilmsete eesti noorte virtuaalpäevad

Üleilmsete eesti noorte virtuaalpäevad

Languages: 
EST
Monday, June 8, 2020
Location: 
News Category: 
News Source: 

Laupäeval, 30. mail toimus esimene osa üleilmsete eesti noorte virtuaalpäevadest, mille eesmärgiks oli tuua kokku eesti juurtega noored kõikjalt maailmast, et omavahel tutvuda ja jagada mõtteid—eriti seoses teemadega, millega tegeleb Eesti Vabariigi juhitud ülemaailmse eestluse koostöökomisjon (edaspidi ÜEKK). 60 noort eestlast osalesid ürituses, mis kestis üle kahe ja poole tunni.

Virtuaalpäevade korraldajaks on uus MTÜ (ingl.: NGO) Üleilmne Eesti Noorte Võrgustik (edaspidi ÜENV, või ’Võrgustik’), mis asutati 2019. a oktoobris noorte poolt, kes olid aktiivsed osalejad ja korraldajad eelmisel suvel toimunud ESTO ülemaailmsete kultuuripäevade noorteprogrammis.

ÜENV peaeesmärkideks on: esindada ja kaitsta välismaal elava eesti noorsoo õigusi ja huve; toetada ja võimaldada noorte sideme hoidmist Eesti riigiga; suurendada noorte osalust eestluse edendamises ning aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule.

Esimest korda toimunud virtuaalpäevad (teine osa on laupäeval, 6. juunil) kutsuvad arutlema kõiki aktiivseid eesti juurtega 14-30 a noori, kes räägivad eesti keelt suhtlustasandil. Kuna koroonaviiruse olukorra tõttu ei olnud võimalik korraldada füüsilisi koosolekuid, peeti kohtumine Zoomi video-platvormi keskkonnas kell 4.30 p.l. Eesti aja ja 9.30 h Toronto/Montreali aja järgi. Osalejad liitusid erinevatest ajatsoonidest. Kaugeim osaleja ida poolt oli Ivan Ubaleht Omski külast Venemaal, kus kell oli ürituse alguses juba 7.30 õ ning läänest olid ka osalejad Vancouverist ja Portlandist, kelle jaoks oli kellaaeg aga 6.30 hommikul!

ÜENVi tutvustas juhatuse liige, Siberist pärit Valera Krinberg, kes praegu õpib Tallinnas. Valera sissejuhatusele järgnesid avasõnad Eesti rahvastikuministrilt Riina Solmanilt, kes ka juhib Eesti valitsuse panust väliseesti teemadesse.

Rahvastikuminister ütles oma avakõnes, et see, milliseks üleilmne eestlus kujuneb, on meie kõigi kätes. „Meil tuleb koos leida võimalused ja viisid, kuidas eesti keelt ja kultuuri hoida, koos kunsti ja äri teha, üksteist aidata. Koos oleme tugevamad, suuremad ja me ei kao ega lahustu suurte keelte ja kultuuride seas. Nii on meil on maailmale võimalus palju rohkem anda,“ ütles ta.

Pärast Riina Solmani kõnet said sõna siseministeeriumi globaalse Eesti nõunikud Keit Spiegel ja Egge Kulbok-Lattik, tutvustades noortele ÜEKK tegevusi ja eesmärke.

Seejärel jagati osalejad väiksematesse “töötubadesse”. Et julgustada efektiivset ja innukat juttu, moodustati samal ajal kümme erinevat töötuba, igas keskmiselt viis osalejat ja moderaator. Kümne moderaatori hulgas olid neli Kanada-eestlast: Katrine Eistrat, Katariina Jaenes, Veiko Parming ja Juku Gold.

Kuna ürituse üks eesmärk on korjata tagasisidet ÜEKK programmi koostamiseks, arutlevad noored igas töötoas ühest kaheksast ÜEKK töörühma teemadest: keeleõpe ja haridus; Eesti kuvand, info ja kommunikatsioon; kultuurieksport ja kultuuriseltside koostöö; majanduskoostöö ja investeeringud; konsulaarteenused ja rahvadiplomaatia; noored ja noored täiskasvanud; rahvuskaaslaste usuline teenimine ning tagasipöördumine.

30. mai kohtumisel toimusid kolm erinevat töötuba, igaüks erineva teemaga ning igas grupis erinevad inimesed. Kogutud ideedest tehakse kokkuvõtte, mis saadetakse ÜEKKle sisendina. Arutlusel oli kolm teemat, milleks valmistati järgmised küsimused:

Eesti kuvand, info ja kommunikatsioon.
- Kuidas saab kõige paremini noori eestlasi välismaal kursis hoida teemadega, mis puudutavad nii neid kui ka üldiselt Eestit ja mida noored on motiveeritud kasutama (parim virtuaalne infojagamise viis)?
- Missugused tegevused virtuaalkeskkonnas aitavad luua üleilmse eestluse identiteeti? Milles see peaks väljenduma?
- Kuidas siduda Eesti võrgustik ja Eesti riigis toimuv eestlusega mujal maailmas ning suurendada Eestis elavate eestlaste teadmisi väliseesti kogukondadest?

Kultuurieksport ja kultuuriseltside koostöö.
- Kuidas saaks tekitada rohkem huvi, et noored aktiivselt asukohamaa kogukonnas osaleksid või looksid oma noorteorganisatsiooni?
- Millest on välismaal elav Eesti juurtega noor huvitatud lisaks koorilaulule ja rahvatantsule?

Noored ja noored täiskasvanud.
- Millised on võimalused mitteaktiivsete noorte tegevustesse kaasamiseks kohalikus eesti kogukonnas?
- Missuguseid stipendiumiprogramme või vahetusõppe võimalusi tuleks luua õppimiseks Eestis?
- Kas ja kuidas pakkuda praktikavõimalusi/suvetööd/kaugtööd või lühiajalisi töövõimalusi Eestis?

Soovi korral oli võimalus mõtteid jagada ka inglise ja vene keeles väikesemates töötubades. Muidu toimus üritus eesti keeles. Teiseks virtuaalpäevade sessiooniks (6. juunil) on plaanis korraldada vajadusel töötoad, kus räägitakse ainult inglise keeles,

Kuigi sessiooniks oli registreerunud üle saja noore 28 riigist, oli tegelikke osalejaid üle 60, kes jäid terveks koosolekuajaks. Pärast ametlikku lõppu jäid umbes 30 noort veel omavahel vestlema ja mõtteid vahetama. Lõpuni jäi kohale ka rahvastikuminister, vaikselt jälgides mõne töötoa vestlust.

„Mul on siiralt hea meel, et noored eestlased üle maailma on sedavõrd aktiivselt panustamas eestluse hoidmisesse ja edendamisesse üleilmselt!“, ütles minister Riina Solman. „See näitab, et üleilmne eestlus on saanud endale nooremate põlvkondade näol uue löögijõu ja noored eestlased üle maailma hoiavad kokku ja peavad sidet,“ lisas ta.

Noored, kes on üritusel osalejad (isegi kui ainult ühel sessioonil) saavad endale nimetuse Ülemaailmse Eestluse Noorsaadik 2020 (Global Estonian Youth Ambassador 2020), mille allkirjastab rahvastikuminister, kes on ka koostöökomisjoni juht.

Praegu saab veel registreerida 6. juuni sessiooniks, kuhu oodatakse veelgi osalejaid ja kus arutletakse keeleõppe ja hariduse; kultuurivahetuse, rahvadiplomaatia, tagasipöördumise/kolimise ja muudel teemadel. Registreerida saab: http://bit.ly/virtuaalpaevad .

Küsimusteks, infoks või kriitikaks palun võtke ühendust aadressil: noored@globalestonian.com või allakirjutanuga: josh.gold@mail.utoronto.ca

ÜENV juhatajad on: Tuuli-Emily Liivat, Soome (juht); Juku Gold, Kanada (asejuht); Nora Sööt, Rootsi; Valera Krinberg, Venemaa -Siber; Martin Tikk, Eesti; ja Karl Herbert Grabbi, Ameerika Ühendriigid.

Juku Gold, Toronto