Global Estonian | Ootame välismaal elavaid eesti noori eesti keele ja kultuuri laagritesse

Ootame välismaal elavaid eesti noori eesti keele ja kultuuri laagritesse

Youngsters with Estonian roots who live abroad invited once again to attend language and culture camps in Estonia
Tuesday, January 26, 2021
News Category: 

Integratsiooni Sihtasutus pakub ka sel suvel välismaal elavatele eesti päritolu 13-18 aastastele noortele võimaluse osaleda Eestis toimuvates eesti keele ja kultuuri laagrites. Laagrite eesmärk on aidata noortel säilitada sidet kodumaa ja eesti keelega. Sel suvel saab laagritest osa võtta 66 noort.

Keelelaagrites õpivad noored üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning tutvuvad lähemalt Eesti kultuuriga: koos käiakse ekskursioonidel, külastatakse Eesti vaatamisväärsusi ja tehakse sporti.

2021. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust:

  • I vahetus 5. juulil - 15. juulil noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;
  • ​​​​II vahetus 19. juulil - 29. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
  • III vahetus 2. augustil - 12. augustil noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.

Registreeruda laagritesse saab kuni 15.03.2021 SIIN.
Esitatud taotluste hulgast teeme valiku lähtudes noore keeleoskusest, motivatsioonist, vanusest, asukohamaast, väljaspool Eestit elamise ajast ja laagris eelnevalt viibitud kordade arvust.

Laagris osalemine on tasuta, kuid Eestisse reisimise ning tervisekindlustuse kulusid peab katma noore vanem või hooldaja.

Enne laagrisse tulekut sõlmime noore vanema või hooldajaga lepingu, millega lepime kokku poolte vastutuses ja kohustustes.

Lisainfoga laagrite korraldamise kohta saab tutvuda SIIN.

Laagrite korraldamist rahastavad Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Seoses koroonaviiruse ulatusliku levikuga järgime laagrite korraldamisel Vabariigi Valitsuse etteantud juhiseid. See võib tähendada olulisi piiranguid laagri korraldamisele (kohtade arv, ekskursioonid jne) või ka laagri ärajätmist. Kõikidest muudatustest laagri korraldamisel teavitame vahetuses osalejaid niipea, kui muudatused vajalikuks osutuvad.

Lisainfo:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
e-post kaire.cocker@integratsioon.ee
tel +372 659 9031

Description (English): 

Youngsters with Estonian roots who live abroad invited once again to attend language and culture camps in Estonia

Designed for young people aged 13-18, the camps are an opportunity for them to study Estonian, get to know local kids their own age and learn more about the country’s culture. Among other things, they go sightseeing and on excursions and play sports together. We want young Estonians living abroad to feel a connection to their homeland and to the Estonian language.

There will be three camps offering a total of 66 places in summer 2021:

  • Camp 1 will be held from 5-15 July for youngsters whose Estonian skills are elementary.
  • ​​​​Camp 2 will be held from 19-29 July for youngsters who speak Estonian at an upper-intermediate level.
  • Camp 3 will be held from 2-12 August for youngsters who are fluent in Estonian.

It is important that those attending the camps are both interested and motivated in terms of studying Estonian and learning about the country’s culture. The camps represent an excellent opportunity for youngsters who live outside of Estonia to take part in purposeful and well-organised language training, to communicate in a camp setting with their Estonian peers, to participate in age-appropriate activities together, to play sports, to come up with their own activities, to find out about Estonia and its culture and to go on excursions.

Please register by 15 March 2021 HERE.


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.