Global Estonian | Rahvusarhiiv: väliseesti arhiiviprojektide konkurss

Rahvusarhiiv: väliseesti arhiiviprojektide konkurss

Wednesday, January 15, 2020
Location: 
News Category: 

2020. aasta taotlusvoor on avatud! Arhiiviprojektide konkurss on suunatud väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, kättesaadavaks tegemisele ja uurimisele.

Toetustaotluste esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2020 (kaasa arvatud). Arhiivikomisjon koguneb 10. veebruaril. Kõiki konkursil osalejaid teavitatakse tulemustest koosolekule järgneva nädala jooksul.

Täpsema teabe ja taotlusvormi leiate siit:

http://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/rahvuskaaslaste-programm/