Riina Solman. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Riina Solman: Head soovid ja mõtted hooga alanud 2021. aastaks

Location: 
News Category: 

Head üleilmsed eestlased ja Eesti sõbrad!

Täna on Kolmekuningapäev ning Eesti rahvakalendris tähistab see jõuluaja lõppu. Soovin teile kõigile head ja edukat juba hooga alanud uut aastat! Ma loodan, et aasta 2021. toob meile kõigile rohkem rõõmusõnumeid ja suuremad muremõtted jäävad juba möödunud aastasse.

Võtan hetke, et kirjutada teile oma mõtetest ja plaanidest eelseisvaks aastaks. Kahtlemata on suuremateks tegevusteks meil Üleilmse eestluse programmi kinnitamine ja selle käivitamine. Selle raames ka ühise infovälja arendamine. Olulisel kohal on ka meie suur rahvuskaaslaste uuring „Eesti väliskogukondade ja tagasipöördumisega seonduv uuring“.

Peatun täna aga pikemalt just väiksemate tegevuste juures. Tegevuste, mis kõik kokku tagavad meie suurem eesmärgi täitmise - tugeva ja kestva sideme, et eestlus oleks hoitud ka kõige kaugemates maailma nurkades. Olen seda öelnud varem ja hea meelega kordan veelgi: me ei tohi unustada eestlasi ja Eesti juurtega inimesi, kes elavad püsivalt välismaal. Eesti rahvuse ja kultuuri hoidmine kõikjal, kus meie eestlased on oma kodud leidnud, on äärmiselt oluline - iga eestlane on seda väärt!

Rõõmuga annan teada, et juba käesoleva nädala pühapäeval stardib Vikerraadio nädalavahetuse programmis iganädalane raadiosaade „Hajala ringvaade“, mis kajastab rahvuskaaslaste kogukondades toimuvat.  Raadiosaade on veel üheks ühendavaks lüliks, mis hoiab neid, kes kodus ja neid kes välismaal ühises infoväljas.

Eraldi sooviksin tähelepanu pöörata tegevuste arendamisele, mis on suunatud meie rahvuskaaslastest noortele ja välismaal õppivatele Eesti tudengitele. Soovime välja töötada noorte andmebaasi kontseptsiooni, mis toetaks Eestisse tagasi pöörduvate ning siin erialast tööd otsivate noorte karjäärivõimalusi ning viiks neid kokku tööandjatega. Teiselt poolt hoiaks kontakti nende välismaal viibivate noortega, kes ei plaani Eestisse naaseda, kuid soovivad välismaal aktiivselt eestlust edendada ning olla Eestis toimuvaga kursis.

Üheks prioriteediks saab uuel aastal olema ka tagasipöördujatele suunatud teenuste arendamine. Nagu öeldakse pole halba ilma heata. Juba enne 2020. aastat hoogustus Eestisse tagasipöördumine, kuid koroonapandeemia mõju on veelgi rohkem Eesti päritolu inimesi tagasi kodumaale toonud. Tagasipöördujatele on aga vähe eraldi väljatöötatud ja mõeldud teenuseid, mis toetaksid nende (taas)kohanemist Eestis. Soovime välja arendada tagasipöördumist toetavate teenuste terviklahenduse, sealhulgas luua nn tagasipöördumisrajad.

Olulisel kohal saavad olema ka ühised tähtpäevad – kas neid õnnestub tähistada päriselt koos või peame jätkuvalt kasutama digilahendusi, näitab aeg. Küll aga soovime augustikuus väärikalt tähistada 30 aasta möödumist Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest ning kuna väliskogukondadel oli tähtis roll Eesti iseseisvuse taastamisel ja riigi ülesehitamisel, soovin seda esile tõsta ja noorematele põlvkondadele tähtsustada. Kindlasti leiab aasta teises pooles aset ka meie ühine VÄE päeva pidustus!

Meil on viimase paarikümne aasta jooksul olnud tavaks Kultuuriministeeriumi eestvedamisel tähistada teema-aastaid. 2021. aastal seda aga ei tehta. Kasutan siinkohal aga võimalust ja teen ettepaneku nimetada 2021. aastat mitteametlikult rahvuskaaslaste aastaks!

Kallid sõbrad lähemal ja kaugemal! Soovin teile veelkord rõõmurohket alanud aastat ning palju kordaminekuid!

Elagu Eesti!

Riina Solman
rahvastikuminister


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.