Returnee support | Global Estonian

Returnee support

Tagasipöördumistoetus
Services Category: 
Location: 
Address: 
Rävala 5
10143 Tallinn Harjumaa
Estonia
Contact: 
Kaire Cocker
Phone: 
+372 6599 031
Description: 

Eesti Vabariigi Põhiseadus sätestab iga eestlase ja Eesti kodaniku õiguse asuda Eestisse elama. Integratsiooni Sihtasutus toetab pikka aega Eestist eemal viibinud või välisriigis sündinud eestlaste (alates 15-aasta vanusest) ja Eesti kodanike Eestisse naasmist, makstes abivajajatele tagasipöördumistoetust.

Programmi eesmärk on soodustada Eesti kodanike ja etniliste eestlaste ning nende järeltulijate Eestisse elama asumist. Eesti jaoks on oluline, et riigi elanikkond suureneks Eesti kodanike ja etniliste eestlaste arvel.

Description (English): 

The Constitution of the Republic of Estonia lays down the right of every ethnic Estonian and Estonian citizen to settle in Estonia. The Integration Foundation has long supported the repatriation of Estonians who have stayed away from Estonia or were born abroad (from the age of 15) and Estonian citizens to Estonia, paying return support to those in need.

The aim of the programme is to encourage Estonian citizens and ethnic Estonians and their descendants to settle in Estonia. It is important for Estonia that the population of the country increases on account of Estonian citizens and ethnic Estonians.

Services Date: 
Jan
Short Description: 
Programmi eesmärk on soodustada Eesti kodanike ja etniliste eestlaste ning nende järeltulijate Eestisse elama asumist. Eesti jaoks on oluline, et riigi elanikkond suureneks Eesti kodanike ja etniliste eestlaste arvel.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.