Global Estonian | Tagasipöördumistoetus

Tagasipöördumistoetus

Friday, December 31, 2021 - 11:45pm
Event Type: 
Grants and competitions
Event Address: 
Rävala 5
10143 Tallinn Harjumaa
Estonia
Contact Person: 
Kaire Cocker
Phone: 
+372 5364 4172
Event Description: 

Eesti Vabariigi Põhiseadus sätestab iga eestlase ja Eesti kodaniku õiguse asuda Eestisse elama. Integratsiooni Sihtasutus toetab pikka aega Eestist eemal viibinud või välisriigis sündinud eestlaste (alates 15-aasta vanusest) ja Eesti kodanike Eestisse naasmist, makstes abivajajatele tagasipöördumistoetust.

Programmi eesmärk on soodustada Eesti kodanike ja etniliste eestlaste ning nende järeltulijate Eestisse elama asumist. Eesti jaoks on oluline, et riigi elanikkond suureneks Eesti kodanike ja etniliste eestlaste arvel.

Põhitoetuse maksimaalne suurus on 640 eurot taotleja kohta. Lisatoetuse maksimaalne suurus on 640 eurot alaealise lapse elamistingimuste loomise toetus iga tagasipöörduva lapse kohta või laste kohta kui tagasipöörduja on olnud ainuke pere toitja ning kuni 640 eurot transpordi- ja kolimiskulude hüvitamiseks.


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.