Eestlased üle maailma | Äridiplomaatia

Äridiplomaatia

Äridiplomaatia eesmärgiks on leida võimalusi Eesti majanduse edendamiseks ning ettevõtete toetamiseks välisturgudel. Tublide Eesti ettevõtjate tutvustamisel ja neile kontaktide leidmisel saavad abiks olla lisaks saatkondadele ja ekspordinõunikele ka eestlased ja Eesti sõbrad välismaal.

Välisministeeriumi äridiplomaatia büroo osaleb koos EAS-i, kultuuriministeeriumi ja HARNO-ga riigikantselei innovatsiooniprogrammis, kus otsime võimalusi üle ilma elavate eestlaste oskuste ja kultuuriliste teadmiste rakendamiseks.

 

 

 

Sel kevadel oleme alustamas kolme lahenduse katsetamisega:

Globaalsete eestlaste vestlusring

Globaalsete eestlaste vestlusring- regulaarne, üle ilma ühe eriala eestlasi kokku toov vestlusring, fookusega piirideülesel koostööl ja ettevõtlusel

Ärivorgustik - Global Estonian Business Network

Globaalsete eestlaste ärivõrgustik ühendab ärimeelseid eestlasi, kes on valmis toetama üksteise äriarendust rahvusvahelistel turgudel ning soovivad oma professionaalsete oskuste ja teadmistega aidata kaasa Eesti ekspordi edulugudele.

Liitu    

Globaalsete eestlaste uudiskiri

Kutsume välismaal elavaid eestlasi saatkonna külastuse ajal ühinema uudiskirjaga ning tutvuma globalestonian.com lehega

Liitu    

 

Ootame kõigis neis ettevõtmistes teie aktiivset osavõttu ja kaasa mõtlemist, et saaksime koos välja mõelda lahendusi, mis kõnetaks nii üleilmseid eestlasi kui ka eksportida soovivaid ettevõtjaid!

Küsimusi ja ettepanekuid ootame aadressil aridiplomaatia@mfa.ee.

Meie soov on, et lisaks kultuurilisele ja identiteedipõhisele sidemele Eestiga saame koos luua võimalusi ka Eestiga seotud erialaseks arenguks.

Lisainfo: vm.ee/et/tegevused-eesmargid/aridiplomaatia

 

Küsitluse tulemused - äridiplomaatia

Välisministeerium hiljuti viis välismaal elavate eestlaste seas läbi küsitluse, et uurida, kui oluliseks peavad nad oma igapäevaelus kodumaaga seonduvat. Suur osa (76%) uuringus osalenutest oli huvitatud Eesti arengus osalemisest.

Ja kuigi mitmed hindajad ise ei ole tegevad ettevõtluses, nähtus vastustest, et üldjuhul ollakse valmis oma kontaktide ja kohaliku eluolu teadmistega abistama Eesti ettevõtjaid elukohariigi turule sisenemisel.

 


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.