Globaalne Eestlane | ÜEKN uus esimees on Aho Rebas

ÜEKN uus esimees on Aho Rebas

Keeled: 
EST
Esmaspäev, detsember 14, 2020
Asukoht: 
Kategooria: 
Uudise Allikas: 
Kirjeldus: 

ÜEKN pressiteade
10. detsember 2020

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) pidas möödunud nädalavahetusel oma täiskogu iga-aastast koosolekut, seekord virtuaalselt. Täiskogu valis ÜEKNi uueks esimeheks Aho Rebase, kes muuhulgas on töötanud endise rahvastikuministri Urve Palo nõunikuna ning on aastast 2008 ÜEKNi esindaja Eestis.

Aho Rebas on terve elu jooksul olnud aktiivne eesti organisatsioonides, tihti juhtivatel kohtadel: skautluses, suvekodudes, laulukoorides, koolides, kursustel, spordis, üliõpilasorganisatsioonides, poliitikas ja kultuuritegevuses. 2004-2006 oli Aho Rebas Rootsi Eestlaste Liidu esimees. Eestis on ta töötanud Kaitsejõudude Peastaabis, välisministeeriumis, riigikantseleis ja Haridus- ja Teadusministeeriumis. Rebas oli 2008-2009 rahvastikuminister Urve Palo nõunik ja aastast 2008 ÜEKNi ametlik esindaja Eestis ja Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige.

ÜEKN peab oma peamiseks eesmärgiks infovahendust nii oma liikmesriikides toimuva eesti tegevuse kohta kui Eesti avalikkuse teavitamist mujal maailmas elavate eestlaste tegemistest.

ÜEKN, mis ühendab 11 riigi  – Ameerika Ühendriikide, Kanada, Rootsi, Inglismaa, Saksamaa, Austraalia, Läti, Leedu, Tšehhi, Ukraina ja Venemaa  – eestlaste keskorganisatsioone, on aastast 2018 teinud koostööd ka Eesti valitsusega, olles initsiaator ja aktiivne kaasarääkija loodava ülemaailmse eestluse programmi kujundamisel. 

Antud riiklik programm, mis esimest korda kaasab Eesti ühiskonnaellu ka väljaspool Eestit elavad inimesed, saab viimast lihvi rahvastikuministri Riina Solmani juhtimisel. Minister Solman ja globaalse Eesti nõunik Keit Spiegel olid virtuaalselt kohal ka Täiskogu koosoleku teisel päeval, tervitades üleilmseid eestlasi ja andes ülevaate globaalse eestluse programmist.

Kahe päeva jooksul, 5. ja 6. detsembril arutas ÜEKN 34-liikmeline Täiskogu nii oma organisatsiooni struktuuriküsimusi kui seda, kuidas olla parem partner Eesti riigile välismaal elavate eestlaste esindamisel ja ühisesse inforuumi kaasamisel.

2020. aastal jätkas ÜEKN teavitustööd 1944. a suurpõgenemise kohta, toetades Läänemaale mälestusmärgi püstitamist ning osaledes Vabamus toimunud infoseminari korraldamisel. 2019. a. sügisel esitas ÜEKN riigikogule taotluse kuulutada 19. september riiklikuks suurpõgenemise mälestuspäevaks. 

2019. aastal üllitas ÜEKN Eesti Vabariigi juubelikingitusena oma ajaloost ja tegevusest raamatu ,,Eestlased laias maailmas. Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu liikmesmaade lugu“, raamatud kingiti Eesti valitsusele, riigikogu liikmetele ning väike kogus jõudis ka raamatupoodidesse.

2020. aastal valmis ÜEKNi uus veebileht, mis asub aadressil uekn.ee.

Kärt Ulman
ÜEKN tegevjuht
uekn.info@gmail.com