Globaalne Eestlane | ÜENV Noorte Virtuaalpäevad 2020: Kokkuvõtte

ÜENV Noorte Virtuaalpäevad 2020: Kokkuvõtte

Worldwide Estonian Virtual Youth Days 2020: Summary
Kolmapäev, juuni 17, 2020
Kategooria: 

Sissejuhatus

Eelmisel aastal toimunud ESTO2019 (Ülemaailmsed eesti kultuuripäevad 2019) üritusele kaasati esimest korda 66 Eesti juurtega noort üle maailma noordelegaatidena, kes arutlesid ja rääkisid kaasa eestluse hoidmise teemadel. ESTOl esitati Ülemaailmsete Eesti juurtega noorte deklaratsioon, millest on välja arenenud MTÜ Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik (edaspidi ÜENV), kes osaleb ka Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni töös (ÜEKK).

ÜENV asutati 2019. a oktoobris eesmärgiga esindada ja kaitsta välismaal elava eesti noorsoo õigusi ja huve, toetada ja võimaldada noorte sideme hoidmist Eesti riigiga, suurendada noorte osalust eestluse edendamises ning aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule. Tänavu 30. mail ja 6. juunil korraldas ÜENV esmakordselt noorte virtuaalpäevi, mille eesmärk oli kokku tuua eesti juurtega noored kõikjalt maailmast, et omavahel tutvuda ja mõtteid jagada. Aruteluteemade sisend moodustati koostöös ÜEKK töörühmade juhtidega.

Virtuaalpäevadele registreerus 125 noort 28st riigist üle maailma ja osales 79 noort 19st riigist. Lisaks suuremate Eesti kogukondade esindatusele oli osalejaid ka Brasiiliast, Iisraelist ja Itaaliast.

Virtuaalpäevad kutsusid arutlema kõiki aktiivseid eesti juurtega 14-30-aastaseid noori, kes räägivad eesti keelt suhtlustasandil. Kuna koroonaviiruse olukorra tõttu ei olnud võimalik korraldada füüsilisi koosolekuid, peeti kohtumine Zoomi videoplatvormi keskkonnas.

Mõlemad virtuaalpäevade sessioonid algasid lühikeste avasõnadega. Esimesel üritusel tervitas osalejaid Eesti Vabariigi rahvastikuminister ja ÜEKK juht Riina Solman ning Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni nõunikud Egge Kulbok-Lattik ja Keit Spiegel. Teisel üritusel tervitas ürituse osalejaid Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Roger Tibar. Peale avasõnu jagati osalejad väiksematesse meeskondadesse. Julgustamaks aktiivsemat suhtlemist, moodustati samal ajal erinevaid gruppe, igas grupis keskmiselt viis-kuus osalejat ja moderaator. Ürituse peamoderaator oli Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Marcus Ehasoo.

Kuna ürituse üks eesmärk oli koguda tagasisidet ÜEKK programmi koostamiseks, arutlesid noored kahe päeva jooksul igas töötoas ühel teemal kaheksast ÜEKK töörühma teemast: keeleõpe ja haridus, Eesti kuvand, info ja kommunikatsioon, kultuurieksport ja kultuuriseltside koostöö, majanduskoostöö ja investeeringud, konsulaarteenused ja rahvadiplomaatia, noored ja noored täiskasvanud, rahvuskaaslaste usuline teenimine ning tagasipöördumine.

Aruteluteemad olid laiahaardelised ja noorte arukad kommentaarid ulatusid filosoofiast praktiliste soovitusteni. Sisukas, tähendusrikas ja sõbralik debatt aitas luua akadeemilist ja professionaalset miljööd.

Allpool on välja toodud korraldajate koostatud kokkuvõtted iga teema arutlustest ja arvamustest, sh konkreetsed ja üldised ettepanekud. ÜENV juhatus tänab kõiki aktiivseid noori, kes panustasid sisendi kogumisse, ÜEKK töörühmade juhte ja ürituse infojagajaid hea koostöö eest ning kõiki teisi partnereid, kes aitasid Virtuaalpäevi ellu viia.

  Lugege kogu kokkuvõtet

Virtuaalpäevad 2020 kokkuvõtete koostajad:
Juku Gold, Karl Grabbi,Valera Krinberg, Tuuli-Emily Liivat, Nora Sööt, Martin Tikk.


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.