Globaalne Eestlane | Üleilmne eestlus ja eesseisvad muudatused

Üleilmne eestlus ja eesseisvad muudatused

Neljapäev, jaanuar 28, 2021
Kategooria: 

Üleilmse eestluse valdkond siirdub Siseministeeriumist, rahvastikuministri valitsemisalast, välisministri ja Välisministeeriumi vastutusvaldkonda.

 

Head eestlased üleilma!

Eestis vahetus valitsus ja uus valitsus langetab täna otsuse ministrite ja ministeeriumide vastutusalade kuulumise ja pädevuse kohta. Rahvastikuministri valitsemisala uues valitsuse koosseisus ei ole. Mis ei tähenda, et see teema pole oluline. Üleilmse eestluse valdkond siirdub Siseministeeriumist, rahvastikuministri valitsemisalast, välisministri ja Välisministeeriumi vastutusvaldkonda. Rahvastiku osa siirdub sotsiaalkaitseministri vastutusalasse Sotsiaalministeeriumis. See protsess on käimas ja ma luban, et anname selle kohta adekvaatset ja ajakohast informatsiooni.

Minul isiklikult on väga hea meel selle üle, et olen saanud osaleda teiega nendes arvukates aruteludes meile armsa Eesti, eestlaste ja kogu tuleviku pärast. Need on olnud ühelt poolt emotsionaalsed teisalt väga praktilised. Tuues esile ühte ja ainuomast väärtust: meie kõikide ühtekuuluvustunnet ja mõistmist ning vajadust selle järele. See ongi minu hinnangul peamine, mis on vaja saavutada. Tööd selleks on käinud senise rahvastikuministri juhtimisel üle aasta. Selle tulemusel oleme formuleerinud tulevikuvisiooni, mis on sõnastatud Rahvastiku ja Sidusa ühiskonna Arengukava projektis ja selle ühes olulises programmis: “Üleilmne eestlus”.  Need strateegilised dokumendid on hetkel kinnitamise faasis. See töö ja need vajadused, mis selle tööga on esile tõstetud, ei kao loomulikult kuhugile. Nagu ka need hulgalised inimesed ja ennekõike Keit koordinaatorina, kes sellega tegelesid ja edasi tegelevad. Mul on kindlustunne, et minu kolleeg Erki Kodar Välisministeeriumist võtab selle teema oma kaitsva tiiva alla.

Seda kindlustunnet tekitab minus ka asjaolu, et meie ühiselt seatud sihid on saanud kajastust uues koalitsioonilepingus, mis on ühtlasi uue valitsuse vundament:

•         Kaasame globaalset Eesti kogukonda ja teostame üleilmse eestluse programmi;

         Teeme hajalas elavate eestlastega side pidamise ja nende tagasipöördumisel Eestisse elama asumise võimalikult sujuvaks;

         Toetame kõikjal maailmas eestlust ja väliseesti kogukondi, nende koole, kultuuriüritusi ja suhtlust Eestiga (eesti keele õpe, Eesti uuringud);

         Hoolitseme Eesti laulu- ja tantsupeoliikumise järjepidevuse eest. Kaasame rahvuskultuuri edendamisse rahvuskaaslasi kogu maailmast, tagame nende loodud kultuuripärandi säilitamise kodumaal.

Luban, et hoiame teid muudatustega vahetult kursis. Arvestades, et üleilmse eestluse teema on väga tugevalt seotud rahvastikuarvestuse, usuasjade, kodanikuühiskonna ning kohanemisega, mille koordineerimine jääb siseministri vastutusalasse, siis näen, et ka tulevikus meie koostöö ühiste eesmärkide nimel kestab!

Olge terved ja hoitud!

Lugupidamisega

Raivo Küüt
rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika

asekantsler
Siseministeerium

 

Aadress: 
Estonia


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.