Eestlased üle maailma | Eesti seltside esindajad Rootsis peavad COVID-19 pandeemia ajal nõu hübriidvormis

Eesti seltside esindajad Rootsis peavad COVID-19 pandeemia ajal nõu hübriidvormis

Laupäev, august 29, 2020
Asukoht: 
Kategooria: 

Laupäeval, 29. augustil kogunevad eesti organisatsioonide esindajad, et arutada üheskoos seltsidele olulisi teemasid. Nõupidamisele on kutsutud 81 organisatsiooni esindajad. Pühapäeval toimub Rootsi Eestlaste Liidu Esinduskogu erakorraline istung, et organisatsioonide kohtumisel tõstatatud küsimusi detailsemalt edasi arutada ning seada uusi sihte. Nõupidamised toimuvad hübriidvormis, st virtuaalselt Zoomis ja füüsiliselt Stockholmi Eesti Majas, et kõik saaksid osaleda sellises vormis, mis neile paremini sobib. 

Jätkuva COVID-19 pandeemia tõttu pidi Eesti rahvastikuminister Riina Solman planeeritud reisi Rootsi ära jätma, kuid ta tervitab organisatsioonide esindajaid video vahendusel. Ka sissejuhatav ettekanne Ülemaailmse Eesti programmist tuleb samal põhjusel Zoomi vahendusel Eestist, rahvastikuministri nõunikult Keit Spiegelilt. Arutatakse kuidas Eesti riik saab olla toeks eesti kogukondadele välismaal ja eestlased välismaal abiks Eestile. 

Pärast lõunapausi jätkub nõupidamine mõttekojaga rootsieestlaste inforuumi teemal. Arutletakse kuidas korraldada infovahetust nii, et see vastaks ühingute ja liikmete vajadustele. Moderaatoriks on prof Pille Pruulman Vengerfeldt, kes on REL Esinduskogu saadik ning meedia ja kommunikatsiooni professor Malmö ülikoolis. 

Nõupidamine laupäeval lõpeb aruteluga millist abi saab Rootsi Eestlaste Liit (REL) kui keskorganisatsioon pakkuda oma liikmetele ja liikmesorganisatsioonidele ning millised on organisatsioonide vajadused. Rootsi Eestlaste Liidu esimees Sirle Sööt tutvustab ühingutele keskorganisatsiooni kujundlikku kontsepti REL kui mesipuu, milles liikmetel ja organisatsioonidel oleks hea ja turvaline toimetada. 

REL XVII Esinduskogu

Rootsi Eestlaste Liidu Esinduskogu koosneb 40 saadikust ja 6 asendusliikmest, kes valiti 2018.a. novembris üleriiklikel valimistel. Suur osa saadikutest on olnud REL Esinduskogus juba mitmendat koosseisu, kuid mitmed on rahvasaadiku rollis esimest korda. Esinduskogu on nagu miniparlament, kes püüab nii hästi kui võimalik kaardistada rootsieestlaskonna probleeme ja vajadusi ning kaitsta eesti vähemuse õigusi. 

COVID-19 pandeemia on mõjutanud kõikide seltside tegevust. Kuidas edasi, seda arutatakse nüüd üheskoos. Kuidas arendada rootsieestlaste inforuumi ja keskorganisatsiooni kui mesipuud, et see vastaks liikmete ja seltside ootustele ja vajadustele.

Pärastlõunal saavad hübriidvormis kokku komisjonid – poliitika ja rahvusvahelise koostöö komisjon, keelekomisjon, noortetöökomisjon ning ajaloo- ja arhiivide komisjon. Aprilli istungil otsustati komisjonide kommunikatsiooni edenamiseks võtta kasutusele aplikatsioon Slack. Komisjonide liikmed saavad nüüd avaldada arvamust kuidas uue kommunikatsiooni vahendi kasutamine on läinud. 

“Loodame, et tehnika töötab ja arutelud annavad osalejatele uut indu ja jõudu!”, soovib enne intensiivset töist nädalavahetust REL esimees, Sirle Sööt. “Algupäraselt oli plaanis sellel nädalal füüsiline kohtumine rahvastikuministri ja tema nõunikega, Eesti Noored Rootsis ja Soome Eesti Noored kohtumine ning muinastuledeöö tähistamine Djurgårdenil, kuid see kõik jäi ära COVID-19 jätkuva pandeemia tõttu. Midagi pole teha. Hea et meil on vähemalt võimalus virtuaalselt kohtuda, kui olud füüsilist kohtumist kõigiga ei luba. Võtsime keskorganisatsiooniga Zoomi kasutusele kohe märtsis, kui COVID-19 halvas tavapärase tegevuse. Oleme väga rahul, et nii paljud soliidses eas kaaslased on saanud tänu internetile akna maailma ja jätkata Zoomi abil seltsielu virtuaalselt.”


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.