Globaalne Eestlane | Eestlaste Kesknõukogu Kanadas 2020 valimised ja tulevased muudatused organisatsiooni struktuuris

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas 2020 valimised ja tulevased muudatused organisatsiooni struktuuris

Kolmapäev, jaanuar 29, 2020
Asukoht: 
Kategooria: 
Uudise Allikas: 

Toronto - Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) jätkab 2020. aastal 21 rahvusnõukogu liikmega üle Kanada. Liikmed, kes kõik on tunnustatud vastavalt Eestlaste Kesknõukogu Kanadas valimiste põhimäärusele, alustavad ametiaega pärast esimest üldkogu istungit, mis toimub lähiajal Torontos.

Vastavalt Eestlaste Kesknõukogu Kanadas valimiste põhikirjale, loetakse kõik kandidaadid automaatselt valituteks, kui kandidaate on vähem kui 25.

,,Eestlaste Kesknõukogu Kanadas ja selle valimiste komisjon tänavad kõiki kandidaate ja vabatahtlikke, kes on andnud oma aega ja vaeva nõukogu tööle ja selle toimingutele,“ ütles EKNi valimiste komisjoni esimees Matti Prima. „Oleme eriti uhked e-registreerimise liikumise üle, mille käigus registreerus ligi 200 valijat. Julgustame EKNi uut koosseisu jätkama seda kampaaniat, et ajakohastada oma protseduure ja kinnitada oma juhtpositsiooni Ülemaailmse Eesti programmis.“

EKNi valimiste komisjoni on teavitatud, et lähema 12-18 kuu jooksul teeb EKN suuri pingutusi oma põhiseaduse põhjalikuks muutmiseks ja ametlikuks registreerimiseks föderaalsetes ametites. Seetõttu vaadatakse läbi ja ajakohastatakse ka see, kuidas EKNi esindajad valitakse, et kogukonna organisatsioonidel ning nende vabatahtlikel juhtidel ja huvirühmadel oleks kestev sõnaõigus poliitikate väljatöötamisel ja EKNi propageerimisel.

,,Neli aastat tagasi alanud uuendamise ja moderniseerimise protsess on alles algus,“ ütles ametist lahkuv president Marcus Kolga. ,,Tänan Matti Primat tema viimaste kuude suurepärase töö eest valimiste organiseerimisel ning soovin üldkogu uutele liikmetele kõike head uuel ametiajal.“

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas asutati 1954. aastal. EKN esindab kõigi Eesti päritolu kanadalaste huve ja tegutseb nende nimel.

EKNi 2020. aasta üldkogu liikmete tutvustused avaldatakse järgmistel nädalatel.

Matti Prima EKNi valimiste komisjoni esimees

Taavi Tamtik EKNi valimiste komisjoni aseesimees


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.