Henrik Visnapuu Autor/allikas: ERKÜ

ERKÜ taastas Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna

Asukoht: 
Kategooria: 

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) otsustas taastada Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. aprill 2021.

Eesti luuletaja Henrik Visnapuu preemia asutati pärast Visnapuu surma USA-s 1952. aastal, kuid selle väljaandmine katkes korraldavate asjaosaliste lahkumise tõttu 2007. aastal.

Varem kuulutati ERKÜ Visnapuu auhinna laureaat välja igal teisel aastal luuletaja sünniaastapäeval, 2. jaanuaril laureaadi silmapaistva teose, uurimuse või elutöö eest. Tänavu kuulutatakse 2. jaanuaril, Visnapuu 131. sünniaastapäeval välja aga taastatud auhinnale kandideerimine.

Auhinna pälvib eesti või võõrkeeltes ilmunud Eesti-aineline teos proosa, luule, memuaristika või Eesti-ainelise uurimuse vallas. Auhindamisele kuuluvad nii välismaal kui ka Eestis ilmunud teosed, kuid eelistatud on väliseesti ja/või välisriikides ilmunud Eesti või väliseesti ainelised teosed (uurimus, sündmus), mis teevad Eesti kultuuri ja/või ajalugu maailmas tuntumaks.

Just Eesti tuntuse suurendamine maailmas ongi üks auhinna väljaandmise eesmärke. Lisaks tahetakse tutvustada Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides kultuurilist panust eesti keele ja kultuuri säilitamisel ja arendamisel välismaal.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. aprill 2021. Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid Eestis, USA-s ja teistes välisriikides.

Kontaktaadress kandidaatide esitamiseks on ERKÜ žüriiliikme meiliaadress sirjekiin@hotmail.com.

Žürii valib esitatud kandidaatide seast välja kuni kuus auhinna nominenti 1. oktoobriks 2021. Esimest korda kuulutatakse taastatud auhinna laureaat välja 2. jaanuaril 2022.

Auhind antakse laureaadile kätte koos vastava tseremooniaga USA-s ja/või Eestis.

ERKÜ annab auhinda välja koos kahe Eesti partneriga, kelleks on Eesti Kirjanike Liit ja Luunja vallavalitsus.

ERKÜ rahastab auhinda kuni 3000 USA dollari (u 2472 eurot) ulatuses, auhinnaga kaasneb ka originaalne kunstiteos, mis tellitakse eesti kunstnikult.

Iga koostööpartner nimetab auhinna žüriisse ühe esindaja, kelleks 2021. aastal on kirjandusteadlane ja võrdleva kirjandusteaduse doktor Sirje Kiin (USA, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides), luuletaja Jürgen Rooste (Eesti Kirjanike Liit) ning Luunja keskkooli direktor Toomas Liivamägi (Luunja vald). Vajadusel võib žürii konsulteerida eri valdkondade spetsialistide ja teiste kultuuriorganisatsioonidega.

ERKÜ-l on olemas USA-s elava Henrik Visnapuu lähima elus oleva sugulase Andres Visnapuu nõusolek Visnapuu nimelise auhinna taastamiseks.

Henrik Visnapuu sündis 2. jaanuaril 1890 Helme kihelkonnas ja suri 3. aprillil 1951 Long Islandil New Yorgis.

Toimetaja: Victoria Maripuu


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.