Globaalne Eestlane | Kanada-eesti organisatsioonide virtuaalkonverents koos Eesti ministriga

Kanada-eesti organisatsioonide virtuaalkonverents koos Eesti ministriga

Keeled: 
EST
Laupäev, oktoober 24, 2020
Asukoht: 
Kategooria: 
Uudise Allikas: 
Kirjeldus: 

Laupäeval, 17. oktoobril toimus Zoomi vahendusel Kanada eesti organisatsioonide virtuaalne konverents, mida korraldas Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN). Konverentsi eesmärgiks oli Kanada Eesti organisatsioonidele üle riigi tutvustada Eesti valitsuse poolt juhitud Üleilmse Eestluse Programmi (ÜEP) ja noorte poolt asutatud Ülemaailmset Eesti Noortevõrgustikku (ÜENV, edaspidi ‘Noortevõrgustik’).

Lisaks EKNi esindajatele osalesid Alberta Estonian Heritage Society (AEHS), Eesti Elu, Eesti Kirjanduse Sõbrad (EKS), Eesti Majandusklubi Kanadas, Ottawa Eesti Selts (OES), Toronto Eesti Selts (TES), Vancouveri Eesti Selts (VES), T. E.S. Täienduskoolid, Hamiltoni Eesti Kool, T.E.S. Lasteaed, Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK), Estonia Koor, Hamiltoni Eesti Segakoor, Seedrioru, Tartu College, Toronto Eesti Noorte Selts (TENS), Välis-Eesti Gaidide Liit, Skautlipkond Põhjakotka, Gaidlipkond Põhjarada ja Väliseesti Muuseum (VEMU).

Eestist võtsid konverentsist osa rahvastikuminister Riina Solman (erakond Isamaa), kes pidas avasõna ning jäi edasi aktiivselt osalema terves ürituses, mis kestis üle kahe tunni ja ÜEP nõunik Keit Spiegel.

Minister Solman alustas oma sõnavõttu, rõhutades, et Eesti riik toetab eesti rahvuse ja kultuuri hoidmist seal, kuhu eesti juurtega inimesed on läinud. Ta lisas: ,,Kanada eestlaskond on meile olnud väärtuslikuks partneriks. Mul on ütlemata hea meel alati meie rahvuskaaslastega suhelda, sest nende toetus ning Eesti armastus on tõepoolest imetlusväärsed“. Nendest mõtetest tulenevalt meenutas ta hiljuti meie hulgast lahkunud T.E.S. täienduskoolide kauaaegset juhatajat ja noorte innustajat Edgar Martenit.

Keit Spiegel esitles põhjalikult ja detailselt eespool mainitud Üleilmse Eestluse Programmi, mis on mõeldud asendama praegust Rahvuskaaslaste programmi. ÜEP koostamist alustati 2019. a rahvastikuministri poolt koostöös Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoniga ning Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Välisministeeriumiga. ÜEP toetab väljaspool Eestit asuvat eestlaskonda, kes tunneb Eesti identiteeti ning kellel on võimalus osaleda Eesti ühiskonna- ja kultuurielus. Üks programmi põhifookustest on võimaldada ja julgustada üleilmsetel eestlastel „tagasipöörduda“ (ehk siis kolida) Eestisse.

ÜEP täpsemateks eesmärkideks on: „Eesti identiteedi edendamine ja säilitamine võõrsil; võõrsil asuva eestlaskonna ja Eesti sõprade kaasamine ühiskonna ellu ja arengusse, koostöö edendamine ning kvaliteetsete teenuste tagamine; Eestisse tagasipöördumise ning Eesti eluga (taas)kohanemise toetamine.“

Keit Spiegeli sõnul on üks üleilmse eestluse kõige olulisem probleem see, et seotus Eesti kultuuriruumiga väheneb, identiteedid muutuvad ja sidemed Eesti riigiga nõrgenevad. Eesti riik ei ole piisavalt siiani suhelnud võõrsil asuva eestlaskonnaga ning piisavalt kasutanud nende potentsiaali ja andekusi, ning pole ka pakkunud piisavaid teenuseid neile, kes sooviksid ehk Eestisse kolida või uuesti kohaneda.

ÜEP esitluse lõppedes vastas esitatud küsimustele rahvastikuminister.

Konverentsi teises pooles tutvustas Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku tegevust allakirjutanu, kes on EKNi noorte direktor ning ÜENV aseesimees ja üks Noortevõrgustiku asutajaliikmetest. Noortevõrgustik asutati 2019. a oktoobris noorte poolt, kes olid aktiivsed osalejad ja korraldajad 2019 suvel toimunud ESTO ülemaailmsete kultuuripäevade noorteprogrammis. Noortevõrgustiku peaeesmärkideks on tuua kokku välismaal elavaid eesti noori, toetada ja võimaldada nende sideme hoidmist Eesti riigiga, suurendada noorte osalust eestluse edendamises ning aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule. Suvel toimunud Noortevõrgustiku korraldatud virtuaalpäevadest ilmus artikkel Eesti Elus # 32 (5.06.2020)

Noortevõrgustik loodab tegevust laiendada Kanadas ning tuua kokku Kanada-eesti noori üle riigi, võimaldades üksteist tundma õppida ja nende eestlust julgustada.

Konverentsist kujunes meeltülendav näidis sellest, et erinevate organisatsioonide vahel on huvi ja võimalus teha koostööd ning koordineerida tegevusi ja plaane. Suureks abiks on, et Eestil on hoolitsev rahvastikuminister, kes toetab Kanada-eestlaste tegevust ja on alati valmis meid kuulama ning meiega suhtlema.

Juku Gold, Toronto


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.