Globaalne Eestlane | Keele- ja kultuurilaagrid välismaal elavatele eesti noortele tugevdavad sidet Eesti ja eesti keelega

Keele- ja kultuurilaagrid välismaal elavatele eesti noortele tugevdavad sidet Eesti ja eesti keelega

Teisipäev, juuli 30, 2019
Asukoht: 
Kategooria: 
Author: 
Jana Tondi

Integratsiooni Sihtasutus (INSA) on korraldanud Eestis noortele ligi 20 aastat eesti keele ja kultuuri õpet laagrites ja eesti peredes ning sellest on osa saanud ligikaudu 20 000 last ja noort erinevaist paigust.

 

Noortele pannakse kokku põnev programm, millele lõpliku lihvi annavad välisnoored koos Eesti tuginoortega. Laagri ajal toimub 3 väljasõitu. Esimene neist on kultuurireis kas Tartusse või Pärnusse, sihtpunkti otsustavad osalejad hääletamise teel. Sellesse päeva mahub lisaks linna miljöö ja ajalooga tutvumisele ka ühe õppeasutuse ja ühe muuseumi külastus. Tallinna ekskursioonil tutvuvad noored vanalinnaga, külastavad ühte muuseumi, ühte asutust ja ühte Tallinna linnaosa. Loodusretkel tutvutakse Eesti metsiku loodusega, matkatakse metsas ja rabas.

Selliste programmiliste väljasõitude korraldamise eesmärk on lülitada noored aktiivsemalt enda laagriprogrammi kujundamisse ja tagada, et pakutavad tegevused ja asutused toetaksid iga osaleja teadmiste arenemist tulenevalt tema huvialast. Siin on väga oluline roll kohalikel noortel, sest tänu nendele saavad noored omavahel rääkida ja neile olulist ja kasulikku infot leida/jagada. Nii liiguvad noored väikestes gruppides ja praktiseerivad keelt igal sammul ning sedasi ei tule neil ka jututeemadest puudu. Väga hea keelepraktika kõrval saab 13-18-aastane noor võimaluse kogeda teistsugust elukorraldust, suhelda eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Väliseesti noorte kõrval lööb laagris kaasa 24 Eesti tuginoort, kes toetavad võõrsil elavaid eakaaslasi eesti keeles suhtlemisel ja tutvustavad neile noorte tegemisi Eestis. Kõike tehakse koos – käiakse matkamas, ekskursioonidel, tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega ja tehakse sporti.

Väljasõitude kaudu tunnetavad välismaal elavad eesti noored neis laagreis sidet Eesti ja eesti keelega. Kogetu motiveerib neid noori Eesti kohta rohkem teada saama ja ärgitab mõtlema, kuidas oma tulevikku Eestiga siduda. Laagris olles kasvab noortel julgus ja oskus kasutada riigikeelt igapäevastes olukordades – areneb suhtluskeel. Noorte vahel tekivad koos kogetu põhjal head suhted, ühine inforuum, mille hoidmist jätkatakse ka pärast koosoldud aega. Nii mõnigi noor on tulnud hiljem tagasi, et ülikoolis õppida.

Eesti keelelaagrit aitab korraldada MTÜ Headest. Laagrivahetused toimuvad looduskaunites kohtades, sel aastal Venevere Puhkekeskuses Viljandimaal. Laagriinfot leiab INSA kodulehelt.

Loe lähemalt, mida vastasid küsimustele sel suvel laagris osalevad noored.

Jack (15a) USAst: „Minu jaoks on see esimest korda, aga minu õed Anna ja Bella on paar korda laagris käinud. Anna leidis laagris palju sõpru, kellega ta ikka veel aastaid hiljem suhtleb ja kui võimalik, siis isegi kohtub. Bella aga õpib eesti keelt University of Washington Seattle’is, just lõpetas esimese aasta. Nii et meie perekond on väga väga tänulik Eesti riigile selle laagri olemasolu eest!“

Alex: „Ma olen 15-aastane, tulen Rumeeniast. Ema on eestlane ja isa rumeenlane. Väiksest saadik olen emaga ainult eesti keelt rääkinud, aga ikkagi olen vahel tundnud, et ma ei saa öelda, mida olen tahtnud, keele pärast. Eelmisel aastal veebruarikuus ütles ema mulle, et leidis internetist selle keelelaagri. Teadsin kohe, et see saab põnev olema. Laagrisse minnes rääkisid juba bussis kõik üksteisega, laagrisse jõudes olid sõbrad juba olemas. Õppisime paremini kirjutama, see oli tund, mis tundus kolm korda pikem, aga ikkagi aitas lõpuks. Ühel päeval, minu meelest kõige lahedamal päeval, käisime rabas ekskursioonil. Ma ei tea, miks, aga pärast seda päeva ma hakkasin Eestimaad rohkem armastama. Sel aastal lähen jälle laagrisse, olen seda oodanud juba kaua aega.“

Eesti päritolu noortele korraldatakse keele- ja kultuurilaagreid „Rahvuskaaslaste programm 2014–2020“ raames. Laagri läbiviimist toetavad Kultuuriministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonna juht JANA TONDI