Eestlased üle maailma | Riigikogu kiitis heaks otsuse luua keeleamet


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.