Globaalne Eestlane | Väliseesti kultuuriseltsid: toetuse taotlemise tähtaeg on 8. veebruar

Väliseesti kultuuriseltsid: toetuse taotlemise tähtaeg on 8. veebruar

Support for Estonian cultural societies abroad - apply now!
Kolmapäev, veebruar 3, 2021
Kategooria: 

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • kultuursündmuste korraldamist eesti kogukondades välismaal;
  • Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust eesti kogukondadega välismaal;
  • eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;
  • kontakt- ja teabeseminaride korraldamist välismaa eestlaste keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;
  • rahvuskaaslaste kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel ning kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;
  • teabevahetuse korraldamist eesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta välismaal, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 4000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 8.02.2021 kell 23.59.

 

Description (English): 

The deadline for proposals to support the projects and events of Estonian cultural societies abroad is February 8th!

The budget of the program is 40 000 euros with a maximum of 4000 euros going to each applicant. Applications can be submitted until February 8.

The application round is funded by the Ministry of Culture.

More information (in Estonian) can be found here.

Aadress: 
Estonia


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.