Haridusprojektide toetusvoor | Eestlased üle maailma

Haridusprojektide toetusvoor

Estonian Institute: Educational projects
Kategooria: 
Organisatsioon: 
Asukoht: 
Kirjeldus: 

Rahvuskaaslaste programmist saab väliseesti kogukodades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektidele toetust taotleda kaks korda aastas, mais ja novembris. Projekte rahastab Eesti riik rahvuskaaslaste programmist Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu ning neid hindab rahvuskaaslaste programmi hariduskomisjon. Toetust saavad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Taotlusvoorude tähtajad on 2. mai ja 1. november.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärk on:

  • eesti keele ja kultuuri (õpetuse) arendamine väliseesti kogukonnas;
  • laste- ning keelelaagrite korraldamine asukohamaades;
  • õpetajate täienduskoolitus ja metoodiline abi;
  • õppereiside korraldamine Eestis;
  • logopeediline nõustamine.

Taotlusi oodatakse veebi-taotlusvormi teel. Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas ühe kuu jooksul pärast tähtaega. Konkursile esitatud dokumente ei tagastata. Lisateave keelkultuur@estinst.ee

Taotluse saate täita siin: https://ekkm.estinst.ee/toetused/saada-taotlus/

Haridusprojektide aruandluse juhendiga saad tutvuda siin.

Services Date: 
Mai
Nov
Short Description: 
Toetus eesti keele ja kultuuri õpetamiseks eesti kogukondades välismaal


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.