Eestlased üle maailma | Keelerulett: virtuaalsed lühivestlused (Zoom)

Keelerulett: virtuaalsed lühivestlused (Zoom)

Language Roulette: virtual conversations (Zoom)
Teisipäev, august 23, 2022 - 6:00pm
Kategooria: 
Virtuaalne sündmus: 
Jah
Kirjeldus: 

Keelerulett kutsub eesti keelt harjutama! Kohtume virtuaalselt Zoomi keskkonnas lühikeste vestluste formaadis. Vestleme piiratud aja jooksul eesti keeles juhuslikus grupis. Teemad selguvad kohtumisel. Positiivne ja vaba õhkkond on garanteeritud.

NB! Selle suve Keeleruletid on erilised, sest lähevad raamatukogude aasta puhul eetrisse otse raamatukogudest: Tallinnast, Kiviõlist, Paldiskist.

  • Suhtlustase: A2+
  • Aeg: 23.08 kell 18.00 (kogunemine kell 17.45)
  • Koht: Zoom (registreerunutele saadetakse link osalemiseks toimumispäeval hiljemalt kell 16.00)

Kontaktisik/korraldaja: Ave Landrat ave.landrat@integratsioon.ee / Mari Taalmann mari.taalmann@integratsioon.ee

Registreerimine:  09.08 kell 9.00 - 23.07 kell 15.00

 

Description (English): 

Language Roulette invites you to practise Estonian! We meet virtually on Zoom in the format of short conversations. We chat in Estonian for a limited time in a random group. The topics will be clarified at the meeting. A positive and free atmosphere is guaranteed.

NB! This summer’s Language Roulettes are special as they will be broadcast live from libraries in Tallinn, Kiviõli and Paldiski to celebrate the Year of Libraries 2022.

  • Min. language level required: A2+
  • Time: 23.08 from 18.00 (logging in at 17:45)
  • Place: Zoom. The link will be sent ahead of the session to everyone registered for the event at 16.00.

Contact person/organizer: Ave Landrat ave.landrat@integratsioon.ee / Mari Taalmann mari.taalmann@integratsioon.ee

Registration:  09.08 at 9.00 - 23.08 at 15.00

 

Asukoht: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.