Sõnaveeb | Global Estonian

Sõnaveeb

Wordweb
Kategooria: 
Organisatsioon: 
Asukoht: 
E-mail: 
Kirjeldus: 

Sõnaveeb on Eesti Keele Instituudi keeleportaal, kuhu on koondatud info instituudi paljudest sõnakogudest ja andmebaasidest. Alates 2020. aastast esitab üldkeele infot “EKI ühendsõnastik 2020”, oskuskeele osas täiendavad ühendsõnastikku kümned oskussõnastikud ja terminibaasid. Sõnaveebis kuvatav info pärineb Ekilexist, uuest Eesti Keele Instituudi hallatavast ja arendatavast sõnastiku- ja terminibaasisüsteemist.

Description (English): 

Sõnaveeb [WordWeb] is the language portal of the Institute of the Estonian Language (EKI) containing the linguistic information from a growing number of dictionaries and databases. 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.