Väliseesti noorte keelelaagrid | Eestlased üle maailma

Väliseesti noorte keelelaagrid

Language camps for Estonian youth abroad
Kategooria: 
Asukoht: 
Aadress: 
Rävala 5
10143 Таllinn Harjumaa
Estonia
Contact: 
Kaire Cocker
Phone: 
+372 659 9031
Kirjeldus: 

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Keelelaagrites osalevad 13-18-aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Käiakse ka ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2021. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust, kokku 66 noorele:

  • I vahetus 5. juulil - 15. juulil noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;
  • ​​​​II vahetus 19. juulil - 29. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
  • III vahetus 2. augustil - 12. augustil noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.

Lisainfo:

https://www.integratsioon.ee/noorte-rahvuskaaslaste-keelelaagrid-eestis

Description (English): 

Youngsters with Estonian roots who live abroad are invited to attend language and culture camps in Estonia.

Designed for young people aged 13-18, the camps are an opportunity for them to study Estonian, get to know local kids their own age and learn more about the country’s cultural environment. They also go sightseeing and on excursions and play sport together. We want young Estonians living abroad to feel a connection with their homeland and the Estonian language.

There will be three camps offering a total of 66 places in summer 2021:

  • Camp 1 will be held from 5-15 July for youngsters whose Estonian skills are elementary.
  • ​​​​Camp 2 will be held from 19-29 July for youngsters who speak Estonian at an upper-intermediate level.
  • Camp 3 will be held from 2-12 August for youngsters who are fluent in Estonian.

More info:

https://www.integratsioon.ee/en/language-camps-young-estonians-living-ab...


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.