Eestlased üle maailma | VEMU: Arved Viirlaid kirjandusauhind

VEMU: Arved Viirlaid kirjandusauhind

VEMU: Arved Viirlaid Literary Award
Kolmapäev, august 31, 2022 - 11:45pm
Kategooria: 
Sündmuse tüüp: 
Toetused ja konkursid
E-mail: 
Kirjeldus: 

Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirjandusauhinna, mida antakse välja kord kahe aasta jooksul A. Viirlaiu sünnipäeval 11. aprillil Eestit ja eestlust mõtestava silmapaistva ilukirjandusliku teose eest.

Esimene auhind antakse erakorraliselt välja 2022. a detsembris Kreutzwaldi päevade konverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis. Sellele saab kandideerida teosega, mis on trükis ilmunud ajavahemikus jaanuar 2021 kuni august 2022. Kandideerimise tähtaeg on 31. august 2022.

Järgmine auhinnasaaja kuulutatakse välja A. Viirlaiu sünnipäeval 11. aprillil 2024 kahel eelneval kalendriaastal ilmunud teose eest, kandideerimise tähtaeg 31. detsember 2023.

Statuut

 1. Arved Viirlaiu nimelise kirjandusauhinna asutab ja seda annab välja Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos.
 2. Auhinnaga tõstetakse esile Eestit ja eestlust mõtestavat silmapaistvat ilukirjanduslikku teost. 
 3. Auhinnasaaja kuulutatakse välja kirjaniku sünnipäeval 11. aprillil kord kahe aasta tagant.
 4. Auhinnale saavad kandideerida ilukirjanduslikud teosed, mis on avaldatud kahe eelneva kalendriaasta jooksul. Kandidaate võivad esitada organisatsioonid ja üksikisikud, sealhulgas žüriiliikmed.
 5. Auhinnale kandideerimiseks tuleb VEMUle hiljemalt 31. detsembriks esitada:
  -vabas vormis taotlus koos põhjendusega;
  -auhinnale esitatav teos või selle koopia.
 6. Auhinna saaja valib välja žürii koosseisus: Tiina Kirss, Janika Kronberg, Sirje Olesk, Kaja Telmet, Jaan Undusk.
 7. Auhinnafondi rahastab VEMU. Preemia suuruseks on 1500 eurot.
Description (English): 

On the occasion of the 100th birthday of Arved Viirlaid, VEMU will be establishing a literary prize, which will be awarded every two years on April 11th, the birthday of A. Viirlaid. The prize will go to a meaningful and outstanding work of fiction about Estonia and what it is to be Estonian.

The first award will be announced in December, 2022 at the Kreutzwald Days conference at the Estonian Literary Museum. Qualifying works must have been published between January 2021 and August 2022. The deadline for applications is August 31st, 2022.

The following winner will be announced on A. Viirlaid's birthday, April 11th, 2024 for work that has been published within the previous two years. The deadline for applications is December 31st, 2023.

Statute

1. The Arved Viirlaid literary prize is established and awarded by VEMU Estonian Museum Canada in Toronto.
2. The award will go to an outstanding work of fiction that meaningfully highlights Estonia and Estonian identity.
3. The winner will be announced every two years on the writer's birthday on April 11th.
4. Fiction published in the previous two calendar years is eligible for the award. Candidates may be nominated by organizations and individuals, including members of the jury.
5. To apply for the award, the following must be submitted to VEMU by December 31st, at the latest:
- an open application letter with a explanation of submission;
- the work submitted for the prize or a copy thereof.
6. The winner will be selected by the jury: Tiina Kirss, Janika Kronberg, Sirje Olesk, Kaja Telmet, Jaan Undusk.
7. The prize of 1500 euros is funded by VEMU.

 

Asukoht: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.