Global Estonian | Taotlusvoor: Väliseesti kultuuriseltside toetus

Taotlusvoor: Väliseesti kultuuriseltside toetus

Категория: 
Kogukond ja kultuur
Тип события: 
Toetused ja konkursid
Виртуальное событие: 
Организатор: 
Эл. почта: 
Описание: 

Alates 03.01.2023 on avatud taotlusvoor väliseesti kultuuriseltside projektide toetamiseks.

Selle taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele, Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele eesti kogukondades üle ilma.

Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt 4000 eurot. Taotlusvooru eelarve on 44 000 eurot. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Täpsem info taotlusvooru kohta on Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Infotund toimub Teams keskkonnas 25.01.2023 algusega kell 16:00 (Eesti aja järgi). Infopäevale palume eelnevalt registreerida aadressil kaire.cocker@integratsioon.ee.

Taotlusi saab esitada kuni 06.02.2023.

Адрес: 


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.