Global Estonian | Rahvastikuminister hakkab uurima väliseesti kogukondi

Rahvastikuminister hakkab uurima väliseesti kogukondi

Languages: 
EST
Monday, July 6, 2020
Location: 
News Category: 
News Source: 
Description: 

4. juuli 2020 - 10:35 - Rahvastikuminister Riina Solman kuulutas välja hanke leidmaks Eesti väliskogukondadele ja võimalikele tagasipöördujatele suunatud uuringule läbiviijat. Uuringu ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks on ettenähtud periood käesoleva aasta septembrist kuni 2021. aasta novembrini.

„Eesti jaoks on oluline iga eestlane, olenemata sellest, kas ta elab Eestis või võõrsil. Selleks, et oma väliskogukondi paremini tunda ning aidata neil hoida sidet Eestiga, et nad saaksid meie elu paremaks kujundamisel aktiivselt kaasa rääkida, peame neid tundma. Väliseesti kogukondade mitmekesisus ja elujõulisus näitab, et väike aga samas tugev eesti keel ning kultuur on elujõulised,“ nentis Solman.

Uuringu tulemusi rakendatakse sisendina erinevate teenuste ja tegevuste väljatöötamisel ning täiendamisel. Seega on uuringu tulemused väärtuslikud mitmele ministeeriumile, sh Kultuuriministeerium, Välisministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaal- ja Rahandusministeerium ning Maaeluministeerium. Kuna uuring on seotud senisest laiema diasporaapoliitika kujundamisega Üleilmse Eesti programmi koostamisel, siis on teadusrühmadel võimalus kujundada ainulaadne metoodika. „Üleilmse Eesti programm on uus ja oluline protsess Eesti ühiskonna jaoks, sest esmakordselt pöördub riik laiapõhjalise koostöösooviga väliseesti kogukondade poole,“ rõhutas Solman.

„Andmeid kogudes ja küsitledes tuleb ulatuda võimalikult paljude välismaal elavate eestlaste ja Eesti sõpradeni. Selleks jagatakse küsimustikke läbi kõigi olemasolevate ja Üleilmse Eesti programmi raames koondatud siht- ja sidusrühmades ning nende võrgustikes,“ märkis Solman.

„Kuna kõik inimesed, kes võõrsil elavad ei ole ühenduses võrgustikega, siis pöördume kogu Eesti elanikkonna poole, palvega jagada küsimustiku linki oma eemal elavate lähedastele - poegadele, tütardele. Eestis on ju väga palju peresid, kust on mindud välismaale tööle, õppima või abiellutud,“ lisas rahvastikuminister.

Pakkumuse esitamiseks on aega kuni 3. augustini. Pakkumine tuleb esitada läbi Riigihangete registri täites kõik vajalikud tingimused.

Uuringut rahastab Eesti Teadusagentuur RITA 2 programmi raames ja omaosalust aitab partnerina katta Kultuuriministeerium. Uuringu eeldatav maksumus on 50 000 €.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019