Global Estonian | Grants, competitions, and scholarships

Grants, competitions, and scholarships

 

Grants, competitions, and scholarships

Listed below are open grants, scholarship programs, and competitions
aimed at supporting the cultural activities of Estonians abroad
and providing support for those who want to return to Estonia to study, work, or live.

FROM ESTONIA
DEADLINE:
Sep 5 2022 - 11:45pm
 Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
DEADLINE:
Sep 22 2022 - 12:00pm
 Seiklejate Vennaskond
DEADLINE:
Oct 1 2022 - 11:45pm
 Tartu Ülikooli Sihtasutus
DEADLINE:
Dec 31 2022 - 11:45pm
 Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
GLOBAL
DEADLINE:
Aug 31 2022 - 11:45pm
 VEMU - Väliseesti Muuseum
DEADLINE:
Oct 1 2022 - 11:45pm
 Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK)
DEADLINE:
Dec 31 2022 - 11:45pm
 Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ)

 

 

TOETUSED JA STIPENDIUMID

Kokkuvõtlik tabel riigi pakutavate rahaliste toetuste ja stipendiumite kohta

 

Name Organizer Timeframe Purpose and/or target group Website
Returnee support Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Jan Programmi eesmärk on soodustada Eesti kodanike ja etniliste eestlaste ning nende järeltulijate Eestisse elama asumist. Eesti jaoks on oluline, et riigi elanikkond suureneks Eesti kodanike ja etniliste eestlaste arvel.
Väliseesti kultuuripärandi säilitamise toetamine Rahvusarhiiv Jan Eesti mälu ja kultuuripärandi säilitamine välismaal
Väliseesti kultuuriseltside toetus Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Jan Eesti kultuuri hoidmisele ja arendamisele välismaal suunatud üritused, taotleda saavad seltsid ja ühendused nii välisriikides kui Eestis
Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogramm SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) Feb Programm eesti väliskogukondade ajakirjanduslike väljaannete toetamiseks
Rahvakultuuri sihtkapital Eesti Kultuurkapital Feb, May, Aug, Nov Eesti rahvakultuuri säilitamiseks ja arendamiseks; taotleda saavad nii Eestis kui välismaal tegutsejad
Stipendium välismaal elavatele Eesti noortele erialase praktika läbimiseks Eestis SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) Feb Stipendium välismaal elavatele/õppivatele eesti noortele erialase praktika sooritamiseks Eestis
Väliseesti noorte keelelaagrid Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Mar Keelelaagrites osalevad 13-18aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuuri. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.
Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe taotlusvoor Haridus- ja Noorteamet Mar, Oct Eesti keele ja kultuuri õpe ning sellealane uurimistöö välisülikoolides, taotleda saavad üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja õppejõud, aga ka vastava ettevalmistusega arvamusliidrid ja eesti kultuuri huvilised
Väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud stipendiumiprogramm Haridus- ja Noorteamet Apr Stipendium välismaal elavatele eesti juurtega noortele õppimiseks Eesti kõrg- ja kutsekoolides (sisaldab vajadusel lisa-aastat eesti keele omandamiseks)
Haridusprojektide toetusvoor Eesti Instituut May, Nov Toetus eesti keele ja kultuuri õpetamiseks eesti kogukondades välismaal
Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetusprogramm Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Aug Laiapõhjaline taotlusvoor projektidele, mis aitavad säilitada ja arendada eesti identiteeti, keelt ja kultuuri välismaal


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.