Eestlased üle maailma | Toetused, konkursid ja stipendiumid

Toetused, konkursid ja stipendiumid

 

Stipendiumid, konkursid ja rahalised toetused

Eestlased üle ilma on osa meie ühiskonnast ja ühtsest eesti perest, ükskõik kus nad siis ka ei elaks. Identiteeti, keelt ja kultuuri saab hoida ka välismaal elades ning võimalusi selleks on palju. Mida rohkem on inimesi, kes ennast ühel või teisel moel seostavad Eestiga, seda tugevamad me kõik koos oleme.

Riik toetab nii eesti kultuuri kestmist ja keeleõpet välismaal kui ka eesti kogukondade järjepidevust. Samuti pakume nõustamist ja toetusi Eestisse elama asumiseks: eestlane ja tema pere on siin alati oodatud.

Kokkuvõtlik tabel riigi pakutavate rahaliste toetuste ja stipendiumite kohta asub siin. Allpool on info kõigi praegu avatud stipendiumi- ja toetusvoorude kohta, mida pakuvad nii Eesti riigiasutused kui ka erinevad eesti organisatsioonid välismaal ning üksikisikud.

EESTIST
Tähtaeg:
juuli 15 2022 - 11:45pm
 Haridus- ja Noorteamet
Tähtaeg:
Sept 22 2022 - 12:00pm
 Seiklejate Vennaskond
Tähtaeg:
Okt 1 2022 - 11:45pm
 Tartu Ülikooli Sihtasutus
Tähtaeg:
Dets 31 2022 - 11:45pm
 Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
VÄLISMAALT
DEADLINE:
Aug 31 2022 - 11:45pm
 VEMU - Väliseesti Muuseum
DEADLINE:
Okt 1 2022 - 11:45pm
 Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK)
DEADLINE:
Dets 31 2022 - 11:45pm
 Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ)

 

 

TOETUSED JA STIPENDIUMID

Kokkuvõtlik tabel riigi pakutavate rahaliste toetuste ja stipendiumite kohta

 

Nimetus Taotlusvooru läbiviija Ajakava Eesmärk ja/või sihtgrupp Veebileht
Returnee support Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Jaan Programmi eesmärk on soodustada Eesti kodanike ja etniliste eestlaste ning nende järeltulijate Eestisse elama asumist. Eesti jaoks on oluline, et riigi elanikkond suureneks Eesti kodanike ja etniliste eestlaste arvel.
Väliseesti kultuuripärandi säilitamise toetamine Rahvusarhiiv Jaan Eesti mälu ja kultuuripärandi säilitamine välismaal
Väliseesti kultuuriseltside toetus Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Jaan Eesti kultuuri hoidmisele ja arendamisele välismaal suunatud üritused, taotleda saavad seltsid ja ühendused nii välisriikides kui Eestis
Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogramm SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) Veebr Programm eesti väliskogukondade ajakirjanduslike väljaannete toetamiseks
Rahvakultuuri sihtkapital Eesti Kultuurkapital Veebr, Mai, Aug, Nov Eesti rahvakultuuri säilitamiseks ja arendamiseks; taotleda saavad nii Eestis kui välismaal tegutsejad
Stipendium välismaal elavatele Eesti noortele erialase praktika läbimiseks Eestis SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) Veebr Stipendium välismaal elavatele/õppivatele eesti noortele erialase praktika sooritamiseks Eestis
Väliseesti noorte keelelaagrid Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Märts Keelelaagrites osalevad 13-18aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuuri. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.
Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe taotlusvoor Haridus- ja Noorteamet Märts, Okt Eesti keele ja kultuuri õpe ning sellealane uurimistöö välisülikoolides, taotleda saavad üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja õppejõud, aga ka vastava ettevalmistusega arvamusliidrid ja eesti kultuuri huvilised
Väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud stipendiumiprogramm Haridus- ja Noorteamet aprill Stipendium välismaal elavatele eesti juurtega noortele õppimiseks Eesti kõrg- ja kutsekoolides (sisaldab vajadusel lisa-aastat eesti keele omandamiseks)
Haridusprojektide toetusvoor Eesti Instituut Mai, Nov Toetus eesti keele ja kultuuri õpetamiseks eesti kogukondades välismaal
Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetusprogramm Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Aug Laiapõhjaline taotlusvoor projektidele, mis aitavad säilitada ja arendada eesti identiteeti, keelt ja kultuuri välismaal


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.