Toetused, konkursid ja stipendiumid | Global Estonian

Eestlased üle ilma on osa meie ühiskonnast ja ühtsest eesti perest, ükskõik kus nad siis ka ei elaks. Identiteeti, keelt ja kultuuri saab hoida ka välismaal elades ning võimalusi selleks on palju.

Kokkuvõtlik tabel riigi pakutavate rahaliste toetuste ja stipendiumite kohta asub siin.

Allpool on info kõigi praegu avatud stipendiumi- ja toetusvoorude kohta, mida pakuvad nii Eesti riigiasutused kui ka erinevad eesti organisatsioonid välismaal ning üksikisikud.

 

Kokkuvõtlik tabel riigi pakutavate rahaliste toetuste ja stipendiumite kohta

 

Nimetus Taotlusvooru läbiviija Ajakava Eesmärk ja/või sihtgrupp
Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetusprogramm Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Laiapõhjaline taotlusvoor projektidele, mis aitavad säilitada ja arendada eesti identiteeti, keelt ja kultuuri välismaal
Tagasipöördumistoetus Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Programmi eesmärk on soodustada Eesti kodanike ja etniliste eestlaste ning nende järeltulijate Eestisse elama asumist. Eesti jaoks on oluline, et riigi elanikkond suureneks Eesti kodanike ja etniliste eestlaste arvel.
Väliseesti kultuuripärandi säilitamise toetamine Rahvusarhiiv Eesti mälu ja kultuuripärandi säilitamine välismaal
Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogramm Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Programm eesti väliskogukondade ajakirjanduslike väljaannete toetamiseks
Rahvakultuuri sihtkapital Eesti Kultuurkapital , , , Eesti rahvakultuuri säilitamiseks ja arendamiseks; taotleda saavad nii Eestis kui välismaal tegutsejad
Stipendium välismaal elavatele Eesti noortele erialase praktika läbimiseks Eestis Välisministeerium Stipendium välismaal elavatele/õppivatele eesti noortele erialase praktika sooritamiseks Eestis
Väliseesti noorte keelelaagrid Integratsiooni Sihtasutus (INSA) Keelelaagrites osalevad 13-18aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuuri. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.
Eesti kultuur maailmas Kultuuriministeerium Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Eesti tutvustamisele, kultuuridiplomaatia edendamisele ja Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele väljaspool Eestit.
Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe taotlusvoor Haridus- ja Noorteamet , Eesti keele ja kultuuri õpe ning sellealane uurimistöö välisülikoolides, taotleda saavad üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja õppejõud, aga ka vastava ettevalmistusega arvamusliidrid ja eesti kultuuri huvilised
Väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud stipendiumiprogramm Haridus- ja Noorteamet Stipendium välismaal elavatele eesti juurtega noortele õppimiseks Eesti kõrg- ja kutsekoolides (sisaldab vajadusel lisa-aastat eesti keele omandamiseks)
Haridusprojektide toetusvoor Eesti Keele Instituut Toetus eesti keele ja kultuuri õpetamiseks eesti kogukondades välismaal


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.