Meist | Global Estonian
Leia oma Eesti!

Globalestonian.com on infovärav eestlastele välismaal ja üleilmselt mõtlevatele eestlastele Eestis. Siit leiab eestlaste ja Eesti sõprade võrgustiku, infot Eesti kultuurist ja majandusest ning teavet eestlaste ettevõtmistest välismaal. Just siin on kõige värskem info sellest, milliste praktiliste sammudega riik toetab eestlust välismaal ja aitab hoida üleilmsete eestlaste sidet Eestiga.

 

Kontakt
   info@globalestonian.com
   Facebook

 

 

 

Üleilmne eestlus
200 000
eestlast elab väljaspool Eestist
121 181
Eesti kodanikku elab välismaal
15-20%
eestlastest elab välismaal

 

Hinnanguliselt elab välisriikides kuni 200 000 eesti juurtega inimest, mis on Eesti rahvaarvuga võrreldes väga arvestatav hulk. Küsitlused näitavad, et ligi 80% välismaal elavatest eestlastest soovib Eesti eluga kursis olla ja aidata kaasa Eesti ühiskonna arengule ning Eesti tutvustamisele üle ilma. Üleilmse eestluse valdkonda koordineerib alates 2021. aasta märtsist välisministeerium ning paljusid tegevusi aitavad ellu viia teised asjaomased ministeeriumid, partnerasutused ning eesti organisatsioonid terves maailmas.

 

 

Kontakid

 

Integratsiooni Sihtasutus - Rahvuskaaslaste valdkond

Kaire Cocker
Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
kaire.cocker@integratsioon.ee

Marika Sulg
Rahvuskaaslaste nõustaja
marika.sulg@integratsioon.e

Tarmo Saks
Infokanalite spetsialist (globalestoinian.com administraator)
info@globalestonian.com
tarmo.saks@integratsioon.ee

 

 

Välisministeerium - Üleilmne eestlus

Marin Mõttus
Üleilmse eestluse diplomaatiline eriesindaja
marin.mottus@mfa.ee

Liina Viies
Üleilmse eestluse nõunik
liina.viies@mfa.ee

Kadri Linnas
Üleilmse eestluse nõunik
kadri.linnas@mfa.ee

 

Kultuuriministeerium - Rahvuskaaslased ja tagasipöördujad

Anne-Ly Reimaa
Lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht
anne-ly.reimaa@kul.ee

 

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN)

Sirle Sööt (Rootsi)
Juhatuse esimees
sirle.soot@gmail.com

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.