Üleilmne eestlus numbrites | Global Estonian
200 000
eestlast elab väljaspool Eestist
121 181
Eesti kodanikku elab välismaal
15-20%
eestlastest elab välismaal

 

EESTLASED VÄLISMAAL
TOP 10

Eestlaste arv: riikide lõikes

Soome 70 618
Ameerika Ühendriigid 29 128
Rootsi 26 854
Kanada 24 530
Venemaa 20 000
Austraalia 11 966
Ühendkuningriik 10 000
Saksamaa 7 300
Norra 6 108
Iirimaa 3 000

 

Globaalsed eestlased

Välismaal elavate eestlaste koguarv (200 000) on hinnanguline, kuna see põhineb osaliselt nende inimeste arvul, kes tunnistavad end rahvaloendustel etnilise päritolu järgi eestlasteks, muudel juhtudel aga Statistikaameti ja saatkondade andmetel. Eesti Statistikaameti andmetel elab 01.01.2022 seisuga välismaal 121 181 Eesti kodanikku.

 

VÄLJARÄNNE JA TAGASIRÄNNE
TOP 5

Eesti kodanike tagasiränne: 2020

Soome 2116
Ühendkuningriik 437
Venemaa 322
Saksamaa 127
Norra 126

Eesti kodanike väljaränne: 2020

Soome 2212
Venemaa 276
Ühendkuningriik 204
Saksamaa 125
Rootsi 108
Eestisse naasmine

Aastatel 2016-2020 ületas Eestist väljarändajate koguarv (37 251) tagasipöördujate koguarvu (36 679). 2017-2019 oli Eestisse naasnute arv suurem kui väljarännanute arv, kuid 2020. aastal muutus see trend uuesti

 

EESTI IDENTITEET
86%
eesti keel ja kultuur
83%
Perekondlikud sidemed Eestis
53%
Eesti rahvusvaheline maine

Kolm peamist tegurit, mis aitavad välismaal elavatel eestlastel hoida nende identiteeti ja sidet Eestiga

 

Side Eestiga

Välisministeerium viis välismaal elavate eestlaste seas läbi küsitluse, et uurida, kui oluliseks peavad nad oma igapäevaelus kodumaaga seonduvat. Suur osa (76%) uuringus osalenutest oli huvitatud Eesti arengus osalemisest ja oma kaasatusega rahul.

 

E-RESIDENDID
91 406
Eesti e-residentide koguarv
21 105
E-residentide poolt loodud ettevõtete arv Eestis
€90 miljonit
Tulu e-residentsusest Eesti riigile

 

e-residentsus

Eesti e-residentsuse programm käivitati 2014. aasta detsembris eesmärgiga pakkuda välisriikide kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele.

 

EESTLASED MAAILMAS

Välismaal elavate eestlaste koguarv (200 000) on hinnanguline, kuna see põhineb osaliselt nende inimeste arvul, kes tunnistavad end rahvaloendustel etnilise päritolu järgi eestlasteks, muudel juhtudel aga Statistikaameti ja saatkondade andmetel. Eesti Statistikaameti andmetel elab 01.01.2022 seisuga välismaal 121 181 Eesti kodanikku.

Laadige Excelis alla Eesti kodanike täielik nimekiri üle maailma (Statistikaamet):

Estonian Citizens All Estonians
Soome 54094 70 618
Ameerika Ühendriigid 4781 29 128
Rootsi 5036 26 854
Kanada 3042 24 530
Venemaa 19174 20 000
Austraalia 2967 11 966
Ühendkuningriik 9528 10 000
Saksamaa 5577 7 300
Norra 1594 6 108
Iirimaa 2463 3 000
Holland 941 2 380
Belgia 641 2 000
Läti 745 1 587
Taani 854 1 542
Prantsusmaa 1026 1026
Uus-Meremaa 174 174
Hispaania 1080 1080
Küpros 90 90
Iisrael 838 838
Tšehhi 203 203
Brasiilia 635 635
Portugal 77 77
Ukraina 580 2868
Itaalia 841 841
Šveits 812 812
Austria 367 367
Leedu 272 419
Valgevene 247 247
Luksemburg 284 284
Argentina 181 181
Island 66 66


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.