Üleilmne eestlus numbrites | Global Estonian
200 000
eestlast elab väljaspool Eestist
121 181
Eesti kodanikku elab välismaal
15-20%
eestlastest elab välismaal

 

EESTLASED VÄLISMAAL
TOP 10

 

Globaalsed eestlased

Välismaal elavate eestlaste koguarv (200 000) on hinnanguline, kuna see põhineb osaliselt nende inimeste arvul, kes tunnistavad end rahvaloendustel etnilise päritolu järgi eestlasteks, muudel juhtudel aga Statistikaameti ja saatkondade andmetel. Eesti Statistikaameti andmetel elab 01.01.2022 seisuga välismaal 121 181 Eesti kodanikku.

 

VÄLJARÄNNE JA TAGASIRÄNNE
TOP 5
Eestisse naasmine

Aastatel 2016-2020 ületas Eestist väljarändajate koguarv (37 251) tagasipöördujate koguarvu (36 679). 2017-2019 oli Eestisse naasnute arv suurem kui väljarännanute arv, kuid 2020. aastal muutus see trend uuesti

 

EESTI IDENTITEET
86%
eesti keel ja kultuur
83%
Perekondlikud sidemed Eestis
53%
Eesti rahvusvaheline maine

Kolm peamist tegurit, mis aitavad välismaal elavatel eestlastel hoida nende identiteeti ja sidet Eestiga

 

Side Eestiga

Välisministeerium viis välismaal elavate eestlaste seas läbi küsitluse, et uurida, kui oluliseks peavad nad oma igapäevaelus kodumaaga seonduvat. Suur osa (76%) uuringus osalenutest oli huvitatud Eesti arengus osalemisest ja oma kaasatusega rahul.

 

E-RESIDENDID
91 406
Eesti e-residentide koguarv
21 105
E-residentide poolt loodud ettevõtete arv Eestis
€90 miljonit
Tulu e-residentsusest Eesti riigile

 

e-residentsus

Eesti e-residentsuse programm käivitati 2014. aasta detsembris eesmärgiga pakkuda välisriikide kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele.

 

EESTLASED MAAILMAS

Välismaal elavate eestlaste koguarv (200 000) on hinnanguline, kuna see põhineb osaliselt nende inimeste arvul, kes tunnistavad end rahvaloendustel etnilise päritolu järgi eestlasteks, muudel juhtudel aga Statistikaameti ja saatkondade andmetel. Eesti Statistikaameti andmetel elab 01.01.2022 seisuga välismaal 121 181 Eesti kodanikku.

Laadige Excelis alla Eesti kodanike täielik nimekiri üle maailma (Statistikaamet):


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.