Kogukonna liikmele | Global Estonian

 

Eesti on Eestist suurem!

Üleilmne eestlus toob kokku eestlased, välismaal elavad eesti juurtega inimesed ja Eesti sõbrad. Eestlased üle ilma on osa meie ühiskonnast ja ühtsest eesti perest, ükskõik kus nad siis ka ei elaks. Identiteeti, keelt ja kultuuri saab hoida ka välismaal elades ning võimalusi selleks on palju. Mida rohkem on inimesi, kes ennast ühel või teisel moel seostavad Eestiga, seda tugevamad me kõik koos oleme.

 

Organisatsioonid, seltsid, grupid ja ühinguid
Eesti majad, kogukonna hooned, kirikud
Kauplused ja restoranid üle maailma
Eestlased üle maailma - numbrid ja statistika


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.