Eestlased üle maailma | Kogukonnad- NEW

Kogukonnad- NEW

 

Eesti on Eestist suurem!

Üleilmne eestlus toob kokku eestlased, välismaal elavad eesti juurtega inimesed ja Eesti sõbrad. Eestlased üle ilma on osa meie ühiskonnast ja ühtsest eesti perest, ükskõik kus nad siis ka ei elaks. Identiteeti, keelt ja kultuuri saab hoida ka välismaal elades ning võimalusi selleks on palju. Mida rohkem on inimesi, kes ennast ühel või teisel moel seostavad Eestiga, seda tugevamad me kõik koos oleme.

 

Organisatsioonid, seltsid, grupid ja ühinguid
Eesti majad, kogukonna hooned, kirikud
Statistika ja info eestlaste kohta üle maailma

 

 

Üleilmse eestluse tegevuskava 2022-2025

Hinnanguliselt elab välisriikides kuni 200 000 eesti juurtega inimest, mis on Eesti rahvaarvuga võrreldes väga arvestatav hulk. Küsitlused näitavad, et ligi 80% välismaal elavatest eestlastest soovib Eesti eluga kursis olla ja aidata kaasa Eesti ühiskonna arengule ning Eesti tutvustamisele üle ilma. Üleilmse eestluse valdkonda koordineerib alates 2021. aasta märtsist välisministeerium ning paljusid tegevusi aitavad ellu viia teised asjaomased ministeeriumid, partnerasutused ning eesti organisatsioonid terves maailmas.

Loe edasi    

 

 

 

Suguvõsa uurijale ja juurte otsijale

Kas tahad teada, kus asuvad sinu juured, kes on sinu esivanemad? Oma juurte tunnetamine on eestlase identiteedi jaoks olulisem kui paljudele suurtele rahvastele. Eesti ajalugu ei tunne kuningaid ega vürste, kuid teadmine, et meie esivanemad on väga pikka aega sellel maal oma elu korraldamise eest võidelnud, annab tänapäeval ning ka tulevikus jõudu ja tahet olla oma maa ja rahvaga seotud. Enamik eestlasi saab oma sugupuu tagasi viia 18. sajandi algusesse, teinekord veel kaugemasse aega.

Vaata videot, kuidas alustada omal käel sugupuu uurimist   

Siit leiate näpunäiteid, kuidas ise arhiivis oma sugupuud uurida   

 

 

 

 

 

 

TOETUSED ja STIPENDIUMID
DEADLINE:
juuli 15 2022 - 11:45pm
 Haridus- ja Noorteamet
DEADLINE:
Sept 22 2022 - 12:00pm
 Seiklejate Vennaskond
DEADLINE:
Okt 1 2022 - 11:45pm
 Tartu Ülikooli Sihtasutus


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.