Venemaa | Global Estonian

 


20 000
Eestlased Venemaal

   Kesk organisatsioon:  -
   Meedia:   Peterburi Teataja
   Eesti suursaatkond:   Moskva
   Eesti aukonsulid:  -

 

 

Eestlased Venemaal

Alates 19. sajandi II poolest rännati Eesti- ja Liivimaalt massiliselt Venemaa väheasustatud aladele. Ümberasunud eestlased lootsid oma maad harides haljale oksale jõuda. Tolleaegses ajakirjanduses leidis väljarändamise teema elavat kajastamist: vaagiti väljarändamise poolt- ja vastuargumente, toodi lugejateni asunike kirju ning teateid asunduste elust-olust.

Kokku on praegu Venemaal 20 000 Eesti kodanikku. Pooled neist elavad Petseri kandis ja teine pool sellest on jagunenud laiali üle Venemaa.

 
  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.