Venemaa | Global Estonian

 


20 000
Eestlased Venemaal

   Kesk organisatsioon:  -
   Meedia:   Peterburi Teataja
   Eesti suursaatkond:   Moskva
   Eesti aukonsulid:  -

 

 

Eestlased Venemaal

Alates 19. sajandi II poolest rännati Eesti- ja Liivimaalt massiliselt Venemaa väheasustatud aladele. Ümberasunud eestlased lootsid oma maad harides haljale oksale jõuda. Tolleaegses ajakirjanduses leidis väljarändamise teema elavat kajastamist: vaagiti väljarändamise poolt- ja vastuargumente, toodi lugejateni asunike kirju ning teateid asunduste elust-olust.

Kokku on praegu Venemaal 20 000 Eesti kodanikku. Pooled neist elavad Petseri kandis ja teine pool sellest on jagunenud laiali üle Venemaa.

 
  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.