Eestlased üle maailma | Globaalsed Eesti Noored

Globaalsed Eesti Noored

ÜENV
TITLE

MTÜ Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik ehk ÜENV asutati 17.10. 2019. 
Võrgustiku peaeesmärkideks on esindada ja kaitsta välismaal elava eesti noorsoo õigusi ja huve, toetada noorte sideme hoidmist Eesti riigiga, suurendada noorte osalust eestluse edendamises ning aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule.

NOORTE UUDISED

Noorte Grupid

Toetused / Konkursid / Stipendiumid

Returnee support
 Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
Sign in to Bookmark

Language camps for Estonian youth abroad
 Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
Sign in to Bookmark

Support for Estonian cultural societies abroad
 Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
Sign in to Bookmark

Estonian Institute: Educational projects
 Eesti Instituut
Sign in to Bookmark

Scholarship for expatriate Estonian visiting professor
 Tartu College
Sign in to Bookmark

Estonian culture in the world
 Kultuuriministeerium
Sign in to Bookmark

Fulltime Student Scholarship
 Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs
Sign in to Bookmark

EFC - Community Project Funding
 Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK)
Sign in to Bookmark

EFC Scholarships
 Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK)
Sign in to Bookmark

Youth Exchange - Back to our Roots!
 Seiklejate Vennaskond
Sign in to Bookmark

Estonian American National Council (EANC) - community support
 Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ)
Sign in to Bookmark


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.