Eestlased üle maailma | Globaalsed Eesti Noored

Globaalsed Eesti Noored

ÜENV

 

Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik

Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik (ÜENV) on 2019. a asutatud noorteorganisatsioon, mille eesmärgiks on esindada ja kaitsta välismaal elava eesti noorsoo õigusi, toetada noorte sideme hoidmist Eesti riigiga ja ühendada Eesti noored üle maailma!

Loe edasi    

Uudised

Noorte Sündmused

Noorte Grupid

Toetused / Konkursid / Stipendiumid

Tagasipöördumistoetus
 Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
Sign in to Bookmark

Support for Estonian cultural societies abroad
 Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
Sign in to Bookmark

 SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
Sign in to Bookmark

EFC - Community Project Funding
 Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK)
Sign in to Bookmark

Scholarships for Estonians abroad
 Haridus- ja Noorteamet
Sign in to Bookmark

EFC Scholarships
 Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK)
Sign in to Bookmark

The academic studies of Estonian language and culture abroad (EKKAV)
 Haridus- ja Noorteamet
Sign in to Bookmark

Youth Exchange - Back to our Roots!
 Seiklejate Vennaskond
Sign in to Bookmark

Estonian American National Council (EANC) - community support
 Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ)
Sign in to Bookmark

 Eesti Kultuurkapital
Sign in to Bookmark

Scholarship for expatriate Estonian visiting professor
 Tartu College
Sign in to Bookmark

Estonian culture in the world
 Kultuuriministeerium
Sign in to Bookmark

Fulltime Student Scholarship
 Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs
Sign in to Bookmark

 SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
Sign in to Bookmark

Language camps for Estonian youth abroad
 Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
Sign in to Bookmark

Estonian Institute: Educational projects
 Eesti Instituut
Sign in to Bookmark

 Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
Sign in to Bookmark


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.