Global Estonian | Eestisse õppima: Eesti on võimalus!
Eestisse õppima: Eesti on võimalus!

Eestisse õppima: Eesti on võimalus!

Asukoht: 
Eesti
Kategooria: 
Haridus

Eesti on maailmas unikaalne riik – siin eksisteerivad koos puhas ja puutumata loodus ning maailma üks kõige digitaalsemaid ühiskondi. Eesti on koht, kus julged mõtted tehakse teoks ja tänu Eesti väiksusele on see tunduvalt lihtsam kui mõnes suures riigis.

Kui sa oled Eesti päritolu noor välismaal, siis Eestisse õppima tulek on sinu jaoks hea võimalus hakata kujundama oma karjääri, aga ühtlasi saada kontakti oma juurtega. Eestis on võimalus õppida paljudel huvitavatel erialadel tipptasemega kõrgkoolides, aga ka omandada keskharidus gümnaasiumis või mõni vajalik amet kutsehariduses. Eesti kodanikule on siinses haridussüsteemis õppimine enamasti tasuta.

Kõik Eesti piirkonnad on kaetud gümnaasiumide ja kutsekoolide võrgustikuga. Paljudel välismaal elavatel eestlastel elavad sugulased Eestis ning tihtilugu seostatakse end eriti tugevalt just mõne Eesti maakonna, küla või väikelinnaga.

Kutse- ja kõrgkoolides saab õppida eesti keeles, kõrgkoolides paljudel erialadel ka inglise keeles. Eesti keelt saab õppida või oma keeleoskust täiendada ka erinevatel distantsõppe platvormidel kas iseseisvalt või õpetaja toel. Lisaks pakub Üleilmakool eestikeelseid tunde matemaatikas ja teistes ainetes, samuti on seal võimalik osaleda eesti keele B2-taseme eksami ja/või eesti keele riigieksami ettevalmistuskursusel.

Eestlased välismaal, kes soovivad asuda õppima kutseõppeasutustes või kõrgkoolides, saavad selleks taotleda stipendiumi, sh on võimalik taotleda eraldi toetust eesti keele õppeks enne õpingute alustamist.

 

Keskharidus

Eesti on kaetud kutsekoolide ja gümnaasiumide võrgustikuga. Igas maakonnas on vähemalt üks riigigümnaasium ja kutseõppeasutus. Kui pere kolib Eestisse ja laps läheb Eestis kooli, siis kõige esimene kontakt tuleks luua kohaliku omavalitsusega. Igale lapsele tagatakse koolikoht. Alati tasub koolidega koha peal ka eelnevalt lähemalt tutvuda. Tutvuda tasub Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel leitava infoga, mis selgitab tagasipöördumist Eestisse ja eriti Eesti haridussüsteemi sisenemist. Haridus on kuni gümnaasiumi lõpuni tasuta, v.a erakoolides.

Gümnaasiumide nimekiri

Kutseõppeasutuste nimekiri

 

Kutseharidus

Kutseharidust on võimalik Eestis omandada nii kutseõppeasutustes kui ka peale keskhariduse omandamist rakenduskõrgkoolides. Kutseõppeasutused ja rakenduskõrgkoolid pakuvad laia valikut erialasid, nii et oma huvisid saavad tuleviku karjääriks vormida nii muusika- kui ka lennunduse, tervishoiu kui ka teeninduse huvilised.

Enamik kutseõppeasutustest on riigi rahastatud ehk õppijale tasuta. Koolidel on võimalik õpilastele pakkuda ka eesti keele õpet. Mitmed koolid pakuvad ka majutust ja toitlustamist.

Kutsekoolide ja rakenduslike kõrgkoolide nimekiri

 

Kõrgharidus

Kui sa tahad tulla õppima Eesti kõrgkoolidesse, tasub alustuseks tutvuda Eesti kõrgkoolide ja nende erialadega ning sisseastumistingimustega (mis erinevad kõrgkooliti). Kõrghariduses õppimise üldtingimuseks on keskharidus, kuid kõrgkoolid kehtestavad täiendavaid vastuvõtutingimusi (nt sisseastumiseksamid, riigieksamite tulemused või vestlus). Eesti keeles õppimiseks peab tõestama keeleoskust kas gümnaasiumiõpilastele suunatud eesti keele riigieksami või täiskasvanutele suunatud eesti keele tasemeeksami tunnistusega. Enamasti on kõrghariduse omandamiseks vajalik vähemalt B2-taseme keeleoskus.

Eesti keeles täiskoormuses õppimine on reeglina tasuta, välja arvatud erakõrgkoolides, kus tuleb tasuda õppemaksu. Kui on soov alustada õpet eesti keeles, on võimalik peale edukat sisseastumist läbida tasuta üheaastane süvendatud riigikeele õppe programm. Võõrkeeles õppimine on reeglina tasuline.

Kui keskharidus on omandatud välisriigis, annab hinnangu kõrgharidusele juurdepääsu kohta (ka välisriigis tulnutele, kellel ei ole võimalik esitada haridust tõendavaid dokumente täielikult või osaliselt) Eesti ENIC/NARIC Keskus.

Info välismaal kooli lõpetanutele
Sellel lehel on ülevaade sellest, millal ja kuidas kandideerida Tartu Ülikooli esimese astme õppesse, kui oled kandideerimiseks vajaliku eelneva haridustaseme omandanud välismaal.

Eesti kõrgkoolide nimekiri

Inglise keeles leiab Eesti kõrgkoolides õppimisvõimaluste kohta siit: Study in Estonia.

 

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.