Eestlased üle maailma | Tagasipöördumine Eestisse

Tagasipöördumine Eestisse


36 679
Aastatel 2016-2020 Eestisse elama naasnud eestlaste koguarv

Rahvuskaaslased ja tagasipöördujad

Eesti Vabariigi Põhiseadus sätestab iga eestlase ja Eesti kodaniku õiguse asuda Eestisse elama. Viimastel aastatel on kasvanud Eestisse naasjate arv. Tagasipöördujad, kes tulevad sageli koos laste ja perega, aitavad kõige otsesemalt kaasa Eesti rahvastiku arengule ja kestmisele.

Aitame Eestist eemal viibinud või välisriigis sündinud eestlasi ja Eesti kodanikke tagasipöördumisel.
Eestlane on siin alati oodatud.Nõustamine ja toetused
Tagasipöördumistoetus
Kogemuskohtumised
Tagasipöördujate nõustamisteenus

SÜNDMUSED

Kasulik Teave


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.