Tagasipöördumistoetus | Global Estonian

Tagasipöördumistoetus

Returnee support
Kategooria: 
Muu teenused
Asukoht: 
Eesti › Tallinn
Aadress: 

Rävala 5
10143 Tallinn
Eesti

Contact: 
Kaire Cocker, Marika Sulg
Telefon: 
Kirjeldus: 

Tagasipöördumine on välisriigis elavate etniliste eestlaste ja Eesti kodanike ning nende järeltulijate püsivalt Eestisse elama asumine.

Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks, kuivõrd aastatega suureneb pere liikmete arv ning kolimisteenused on kulukad. Toetatakse ka osalise või täieliku töövõime puudumisega isikuid ja kuni 40-aastasi välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud noori.

Toetusega soovitakse leevendada perede tagasipöördumise kulutusi ning pakkuda tuge neile, kel pole tagasipöördumise järgselt õnnestunud leida tööd või tulenevalt laste east siirduda tööturule.

Toetus jaguneb põhitoetuseks ja lisatoetuseks. Põhitoetusega toetatakse tagasipöörduja elamistingimuste loomist Eestis ja kiiremat ühiskonda sulandumist ning kohanemist. Lisatoetusega toetatakse tagasipöörduja alaealiste laste elamistingimuste loomist Eestis ja transpordi- ning kolimiskulude katmist.

Tagasipöördumistoetuse eesmärk on olla toeks Eesti kodanikele ja etniliste eestlastele ning nende järeltulijatele, kes vajavad sotsiaal-majanduslikku abi Eestisse elama asumisel.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.