Global Estonian | Väliskogukondade väljaannete toetusesaajad selgunud
Väliskogukondade väljaannete toetusprogrammi toetusesaajad selgunud

Väliskogukondade väljaannete toetusesaajad selgunud

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Kultuur

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti väliskogukondade väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja edendamisel.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium ja viib läbi Integratsiooni Sihtasutus.

Rahastuse said 11 projekti (kokku 45 000 eurot) kaheksast riigist.

Riikide hulka kuulusid: Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Belgia, Kanada, Rootsi, Saksamaa, Soome, ja Šveits.

 

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

1

Portlandi Eesti Selts

„Portlandi Sõnumid väljaandmise jätkamine“

1000,00

2

Rootsi-Eestlaste Liit „Ajakiri "Rahvuslik Kontakt"

6500,00

3 Eesti Elu/Tartu College „Eesti Elu lugejaskonna suurendamine“ 6500,00
4 Tuglas-seura ry „Eesti-Soome kultuurilehe Elo eestikeelse sisu arendamine“ 6000,00
5 AiSBL Eesti Selts Belgias „Belgia eestlaste kogukonnalehe arendamine“ 2955,00
6 Šveitsi Eesti Selts „Šveitsi Eesti Seltsi ajalehe Mägi ja Meri V väljaanne 2024“ 3000,00
7 Die Blaue Brücke e.V. „Väljaanne loovale eesti noorele Euroopas: eestikeelne kunstiajakiri välis- ja kodueesti noortelt välis-ja kodueesti noortele“ 4000,00
8 The Nordic Press Estonian-American Publisher, Inc. „Ajalehe "Vaba Eesti Sõna" sisu uuendamine“ 5500,00
9 MTÜ Baltic Heritage Network „Uudiskirja "Baltic Heritage Network newsletter" väljaandmine ja portaali balther.net täiendamine“ 3000,00
10 Estonian Cultural Foundation in Australia „Austraalia Eesti meediaprojekt“ 4000,00
11 Virolaisyhdistysten Verkosto Suomessa ry „Perioodilise veebiportaali arendamine Soomes 2024“ 2545,00
       
    Kokku 45 000.00

Projektid kestavad kuni 2024. aasta lõpuni. Soovime väljaannetele ja väljaandjatele edu nende elluviimisel!


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.