Global Estonian | Language camps 2022 for young Estonians living abroad

Language camps 2022 for young Estonians living abroad

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis 2022
Monday, July 4, 2022 - 9:00am to Thursday, August 11, 2022 - 11:00pm
Event Type: 
Camp, trip or retreat
Event Address: 
Venevere Puhkeküla
70511 Venevere Viljandimaa
Estonia
Event Description: 

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud ka sel aastal Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Keelelaagrites osalevad 13-18aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuuri. Käiakse ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2022. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust, kokku 66 noorele:

  • I vahetus 4.-14. juulil noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;
  • ​​​​II vahetus 18.-28. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
  • III vahetus 1.-11. augustil noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.

Laagrisse registreerumine lõppenud. Registreerumine toimus kuni 15.04.2022

Description (English): 

Youngsters with Estonian roots who live abroad are invited once again to attend language and culture camps in Estonia. 

Designed for young people aged 13-18, the camps are an opportunity for them to study Estonian, get to know local Estonians their own age and learn more about the country’s culture. Among other things, they go sightseeing and on excursions and play sports together. We want young Estonians living abroad to feel a connection to their homeland and to the Estonian language.

There will be three camps offering a total of 66 places in summer 2022:

  • Camp 1 will be held from 4-14 July for youngsters whose Estonian skills are elementary.
  • ​​​​Camp 2 will be held from 18-28 July for youngsters who speak Estonian at an upper-intermediate level.
  • Camp 3 will be held from 1-11 August for youngsters who are fluent in Estonian.

Registration for the camp is over. Registration took place until 15.04.2022.

Location: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.