Global Estonian | Taotlusvoor: Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus 2024

Taotlusvoor: Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus 2024

Category: 
Kogukond ja kultuur
Event Type: 
Toetused ja konkursid
Event Organizer: 
Välisministeerium / Integratsiooni Sihtasutus
Event Description: 

Toetuse andmise eesmärk on tugevdada üleilmset eestlaste kogukonda ja nende kontakti Eestiga. Taotlusvooru rahastab Välisministeerium ja viib läbi Integratsiooni Sihtasutus.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

1) tugevad eestlaste kogukonnad välismaal;

2) Eesti identiteedi säilitamine välismaal elavate eestlaste seas ja tihe side Eestiga;

3) Eesti positiivne maine välismaal on tugevnenud;

4) Eestis on teadlikkus diasporaa tegevusest suurenenud.

Toetusprogrammi prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis  registreeritud eraõiguslik juriidiline isik ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt  5000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 06.03.2024 kell 23:59 (Eesti aja järgi)

Taotlusvoor saab iga taotleja esitada kuni kaks taotlust.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium.

LOE EDASI

 

Location: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.