KideoCall | Global Estonian

KideoCall

Services Category: 
E-learning
Location: 
Worldwide
E-mail: 
Kirjeldus: 

KideoCall is focusing on preschoolers with Estonian roots, to develop their Estonian language and introduce Estonian culture. Additionally, KideoCall is on the mission to support multilingual expat families living in Estonia.

 

KideoCall keskendub praegu välismaal elavatele Eesti juurtega koolieelikutele, et toetada eesti keele hoidmist ja arengut ning kultuurikontaktide ja sõprussidemete loomist. Samuti soovitakse toetada ka Eestis elavaid teise kodukeelega peresid.  


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.