Global Estonian | Haridusprojektide taotlusvooru tulemused 2023 I
Haridusprojektide taotlusvooru tulemused 2023 I

Haridusprojektide taotlusvooru tulemused 2023 I

Адрес: 
Ülemaailmne
Категория: 
Haridus

Väliseesti kogukondades eesti keele ja kultuuri õpetamisega seotud projektidele on võimalik toetust taotleda kaks korda aastas, mais ja novembris (loe edasi). 

Projekte rahastab Eesti riik Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu ning neid hindab hariduskomisjon. Toetust saavad taotleda eesti keelt ja kultuurilugu õpetavad juriidilised isikud.

Hariduskomisjonile esitati 2023. a. kevadvooru 56 projekti. Komisjon toetas neist 45 projekti. Kokku toetas komisjon projekte 105 493 euro ulatuses.

Komisjon otsustas jagada toetused alljärgnevalt.

 


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.