Global Estonian | Estonian Research Council opens the 2023 call for applications for returning researchers
Eesti Teadusagentuur avab tagasipöörduvate teadlaste taotlusvooru jaanuaris 2023

Estonian Research Council opens the 2023 call for applications for returning researchers

Location: 
Worldwide
News Category: 
Education

This is aimed at encouraging Estonian researchers working abroad to look towards their homeland for career opportunities. 

(article in Estonian)

 

Eesti Teadusagentuur avab tagasipöörduvate teadlaste toetuste uue taotlusvooru, mis on avatud 2023. aasta 2. jaanuarist 2. veebruarini.

Toetuse eesmärk on soodustada ajude ringlust ja tuua Eesti teadus- ja arendusasutustesse ning ettevõtetesse tagasi teadlasi, kes on õppinud või töötanud välisriikides, omandades oskusi ja teadmisi teadus- ja arendustöö läbiviimisel.

Võrreldes eelmise taotlusvooruga põhimõttelisi muudatusi taotluse tingimustes tehtud ei ole, kuid suurenenud on toetuse eelarve, mis 2023. aasta taotlusvoorus on 72 000 € aastas (6000 € kuus). Endiselt kehtib nõue, et tagasipöörduva teadlase töö tegemise koht peab olema viimase kahe aasta jooksul olnud väljaspool Eestit. 

Taotlusvooru dokumendid (taotlemise ja hindamise juhendid, näidisvormid) ja kõik muu taotlemiseks oluline teave on leitav teadusagentuuri kodulehel.

Taotlusvooru tulemused selguvad hiljemalt 2023. aasta juunis ja tagasipöörduva teadlase projekti tuleb asuda täitma hiljemalt sama aasta 1. detsembril.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.