Global Estonian | Eesti Teadusagentuur avab tagasipöörduvate teadlaste taotlusvooru jaanuaris 2023
Eesti Teadusagentuur avab tagasipöörduvate teadlaste taotlusvooru jaanuaris 2023

Eesti Teadusagentuur avab tagasipöörduvate teadlaste taotlusvooru jaanuaris 2023

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Haridus

Eesti Teadusagentuur avab tagasipöörduvate teadlaste toetuste uue taotlusvooru, mis on avatud 2023. aasta 2. jaanuarist 2. veebruarini.

Toetuse eesmärk on soodustada ajude ringlust ja tuua Eesti teadus- ja arendusasutustesse ning ettevõtetesse tagasi teadlasi, kes on õppinud või töötanud välisriikides, omandades oskusi ja teadmisi teadus- ja arendustöö läbiviimisel.

Võrreldes eelmise taotlusvooruga põhimõttelisi muudatusi taotluse tingimustes tehtud ei ole, kuid suurenenud on toetuse eelarve, mis 2023. aasta taotlusvoorus on 72 000 € aastas (6000 € kuus). Endiselt kehtib nõue, et tagasipöörduva teadlase töö tegemise koht peab olema viimase kahe aasta jooksul olnud väljaspool Eestit. 

Taotlusvooru dokumendid (taotlemise ja hindamise juhendid, näidisvormid) ja kõik muu taotlemiseks oluline teave on leitav teadusagentuuri kodulehel.

Taotlusvooru tulemused selguvad hiljemalt 2023. aasta juunis ja tagasipöörduva teadlase projekti tuleb asuda täitma hiljemalt sama aasta 1. detsembril.

Allan Padar

Eesti Teadusagentuur
 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.