Global Estonian | EKNi konverents 2021

EKNi konverents 2021

Friday, May 14, 2021
Location: 
News Category: 

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) teine virtuaalkonverents Kanada Eesti organisatsioonide esindajatega leidis aset Zoomis laupäeval, 8. mail 2021.

EKNi nimel tervitas Reet Marten Sehr ja teatas, et osalejaid oli 36 üle 35est organisatsioonist üle Kanada. Esimene kõneleja oli Eesti riigikogu esimees ja endine peaminister Jüri Ratas, kes oli esitanud soovi meie kogukonnaga suhelda. Esimees andis ülevaate Covid’i hetkeseisust Eestis ja kutsus kõiki külastama Eestit, niipea kui on võimalik seda teha.

Välisministeeriumi üleilmsete eestlaste nõunik Keit Speigel esitas põhjaliku ülevaate Üleilmse eestluse programmi muudatustest, Globaalse Eesti programmist 2021-2024 ja Innovatsiooniprogrammist, mis on mõeldud eestlastele, eesti juurtega inimestele ja Eesti sõpradele üle maailma. Pärast Eesti uue valitsuse tööle asumist selle aasta märtsis, määrati välisministeerium ja välisminister Eesti diasporaa küsimuste koordinaatoriteks. Koostöö ja partnerlus eesti kogukondadega jätkub hoogsalt. Veel enne suve saab määratud Globaalse Eesti erimandaadiga diplomaatiline esindaja. Selle aasta peamine ülesanne on globaalse Eesti programmi strateegia vastu võtmine. Programmi peamised sihid on eesti identiteedi edendamine ja säilitamine välismaal, väliseesti kogukonna ja Eesti sõprade kaasamine ühiskonnaellu ja arengusse, koostöö edendamine ja kvaliteetsete teenuste pakkumine ning Eestisse naasmise ja Eesti eluga kohanemise toetamine. Eesmärkide elluviimisel jätkatakse toetust diasporaa meediaväljaannetele, korraldatakse regulaarseid diasporaafoorumeid, toetatakse kodanikualgatusi, viiakse läbi lisa põhjalik diasporaa uuring ja edendatakse äridiplomaatiat. Prioriteetseks väljakutseks on globaalsete eestlaste ja Eesti ettevõtjate kokku toomine. Ettekanne pakus suurt huvi ja nõunikule esitati mitu küsimust.

Lõpuks esitlesid Kaire Cocker ja Tarmo Saks Eesti Integratsiooni Sihtasutuse juures asuvat Rahvuskaaslaste veebiportaali, Globalestonian.com, mille asutasid ja kinkisid Eesti valitsusele EKNi endine president Marcus Kolga ja Tarmo Saks. Portaal, mis on Eesti valitsuse ametlik veebiplatvorm, kaardistab Eesti organisatsioonid, üritused ja rühmad üle kogu maailma ja koostab iganädalase üleilmse aruande Eesti rahvusringhäälingule ERR. Portaal pakub ühise inforuumi välismaal elavatele eestlastele, võimaldab kasutajatel suhelda eesti organisatsioonidega üle maailma ja sellega panustab eesti globaalse kogukonna säilimisse ja kasvu. Kutsume kõiki külastama Global Estonian veebiportaali: globalestonian.com

Küsimusi modereeris EKNi president Kairi Taul Hemingway ja lõppsõnas tänas esinejaid ning osalejaid.
EKNi eesmärk on suurendada Kanada eesti kogukondade ja organisatsioonide vahelist koostööd vastastikust huvi pakkuvatel teemadel. Selle eesmärgi saavutamisel on kavas korraldada sarnaseid konverentse tihedamini ja kutsuda organisatsioonide esindajad osalema tulevastel EKNi koosolekutel.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.