Global Estonian | Avatud on eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe kevadised taotlusvoorud
Avatud on eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe kevadised taotlusvoorud

Avatud on eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe kevadised taotlusvoorud

Location: 
Ülemaailmne
News Category: 
Haridus

21. veebruarist on avatud eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) 2023/2024 õppeaasta kevadsemestri taotlusvoorud. Toetust saab taotleda neljas voorus: stipendium Estophilus, lühiajaliste Eesti-teemaliste loengute toetus, välisülikoolide eesti keele ja kultuuri õppe täiendavate külalisloengute toetus ja eesti keele suvekursuste stipendium välisüliõpilastele. Taotlusi saab esitada 21. märtsini.

Stipendium Estophilus on mõeldud välisriikide kõrgkoolide bakalaureuseõppe viimase aasta üliõpilastele, magistrantidele, doktorantidele ning doktorikraadiga uurijatele. Ühe kuni viie kuu jooksul Eestis viibides on uurijatel võimalik kirjutada Eestit käsitlevat uurimistööd või koguda selleks materjali. Stipendium koosneb elamiskulude katmiseks mõeldud stipendiumist, mille suurus on 660 eurot kuus ning sõidustipendiumist. Loe lähemalt.

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi raames toetatakse Eesti-teemalisi lühiajalisi loengusarju välisülikoolides. Eesti-teemaliste loengute rahastust võib taotleda kõrgharidusega Eesti kodanik või välismaalane, kelle haridus või kogemus tagab pädevuse Eesti-teemaliste loengute pidamiseks väliskõrgkoolis, kus kavandatavate loengute läbiviimise perioodil ei toimu õppekaval põhinevat eesti keele ja kultuuri õpet. Rahastuse taotlemise eeldus on taotleja eelnev kokkulepe välisülikooliga Eesti-teemaliste loengute pidamiseks. Loe lähemalt.

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi raames on avatud taotlusvoor välisülikoolide eesti keele ja kultuuri õppe täiendavate külalisloengute toetuseks. Stipendiumi eesmärk on süvendada ja arendada kohapealset eesti keele ja kultuuri õpet ning suurendada huvi Eesti ning eesti keele ja kultuuri vastu. Taotluse külalislektori kutsumiseks saavad esitada välisülikoolide eesti keele õppejõudLoe lähemalt.

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe toel pakume eesti keele õppega alustanud välisüliõpilastele igal aastal stipendiumi raames tasuta õppekohti eesti keele ja kultuuri suve- ja talvekursustele. 21. veebruarist kuni 21. märtsini saab esitada stipendiumitaotluse kas Tallinna Ülikooli või Tartu Ülikooli eesti keele suvistel kursustel osalemiseks. Tallinna Ülikooli eesti keele suvekursused toimuvad 15. juulist kuni 14. augustini. Tartu Ülikooli eesti keele suvekursuste toimumisaeg on 29. juulist 9. augustini. Loe lähemalt.

EKKAV programmi raames on Eesti riigi toel välisülikoolidesse lähetatud eesti keele ja kultuuri lektorid ning jagatakse stipendiume ja õppevara, toetades seeläbi eesti keele õppimist ja õpetamist üle kogu maailma. Välisõppe sihtrühm on välisriikide kõrgkoolides õppivad üliõpilased, välisõppekeskuste asukohariikide arvamusliidrid ja asjatundjad ning eesti keele ja kultuuri huvilised kogu maailmas.

 

Lisainfo

Kerttu Lõhmus, haridus- ja noorteameti vanemspetsialist, tel 5359 7544, kerttu.lohmus@harno.ee

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.