Global Estonian | Corki Eesti Kool

Corki Eesti Kool

Estonian School in Cork
Kategooria: 
Haridus
Koolid / Eesti keele õpe
Asukoht: 
  • Iirimaa
Aadress: 

Wilton
Iirimaa

Telefon: 
+353872483061
Kirjeldus: 

Kooli on oodatud kõik lapsed, kellel on huvi eesti keele ja kultuuri vastu. Muusika, draama ja liikumine (rahvatants, ringmängud) toimub liitklassina, teistes ainetes on lapsed jaotunud vastavalt vanusele rühmadesse. Õppekavas on lisaks eelpool mainitud ainetele veel eesti keel ja kirjandus, kodulugu, loodusõpetus ja meisterdamine. Kool toimub kuu igal teisel laupäeval.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.