Global Estonian | ERKÜ Henrik Visnapuu kirjandus- ja kultuuriauhind

ERKÜ Henrik Visnapuu kirjandus- ja kultuuriauhind

Kategooria: 
Kogukond ja kultuur
Sündmuse tüüp: 
Toetused ja konkursid
E-mail: 
Kirjeldus: 

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides kutsub esitama kandidaate ERKÜ Visnapuu kirjandus- ja kultuuriauhinnale. Tähtaeg esitamiseks 1. aprill 2023. (vt. tingimused ja kontakt all pool.)

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) otsustas 2020. aastal taastada Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna.

Eesti ühe suurima isamaaluuletaja Henrik Visnapuu preemia asutati USAs 1952. aastal pärast Visnapuu surma, kuid see katkes korraldavate asjaosaliste lahkumise tõttu 2007. Lühinimega ERKÜ Visnapuu auhinna laureaat kuulutatakse välja igal teisel aastal luuletaja sünniaastapäeval, 2. jaanuaril laureaadi silmapaistva teose, uurimuse või elutöö eest.

Auhinna pälvib eesti või võõrkeeltes ilmunud Eesti-aineline teos proosa, luule, memuaristika või Eesti-ainelise uurimuse vallas. Auhindamisele kuuluvad nii välismaal kui Eestis viimase kahe aasta jooksul (2021-2022) ilmunud teosed, kuid eelistatud on väliseesti ja/või välisriikides ilmunud Eesti või väliseesti aineline teos (uurimus, sündmus), mis teeb Eesti kultuuri ja/või ajalugu maailmas tuntumaks. Kandidaate võib esitada ka silmapaistva, mõjuka ja pikaajalise elutöö eest.

Auhinna eesmärk on teha Eesti tuntumaks ja suuremaks kogu maailmas ja ühtlasi tutvustada Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides kultuurilist panust eesti keele ja kultuuri säilitamisel ja arendamisel välismaal, vt www.estosite.org

ERKÜ annab auhinda välja koos kahe Eesti partneriga, kelleks on Eesti Kirjanike Liit http://www.ekl.ee ja Luunja vallavalitsus (Henrik Visnapuu kodukoht Eestis) https://luunja.ee/

ERKÜ rahastab auhinda kuni 3000 USD ulatuses, auhinnaga kaasneb ka originaalne kunstiteos, mis tellitakse eesti kunstnikult.

Iga koostööpartner nimetab auhinna žüriisse ühe esindaja, kelleks 2023. aastal on: kirjandusteadlane Epp Annus (USA, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides), luuletaja Jürgen Rooste (Eesti Kirjanike Liit) ning Luunja keskkooli direktor Toomas Liivamägi (Luunja
vald).

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. aprill 2023. Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud kui organisatsioonid Eestis, USAs kui ka teistes välisriikides.

Kontaktaadress kandidaatide esitamiseks on ERKÜ Visnapuu auhinnatoimkonna juhi Sirje Kiini meiliaadress sirjekiin@hotmail.com või erku@estosite.org

Žürii valib esitatud kandidaatide seast välja kuni kuus auhinna nominenti 1. oktoobriks 2023. Esimest korda kuulutame taastatud auhinna välja 2. jaanuaril 2024. Auhind antakse laureaadile kätte koos vastava tseremooniaga USAs või Eestis.

ERKÜ poolt taastatud Visnapuu auhinna esimene laureaat oli 2022. aastal kirjanik Elin Toona.

Asukoht: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.