Global Estonian | Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis 2024

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis 2024

Kategooria: 
Kogukond ja kultuur
Sündmuse tüüp: 
Toetused ja konkursid
Kirjeldus: 

Igal aastal on välismaal elavad eesti päritolu noored oodatud Eestisse eesti keele ja kultuuri laagrisse!

Keelelaagritesse on oodatud 13-18 aastased noored, et koos õppida eesti keelt, suhelda eestlastest eakaaslastega ning õppida paremini tundma Eesti kultuuri.

On oluline, et laagris osaleval noorel oleks huvi ja motivatsiooni õppida eesti keelt ja tutvuda eesti kultuuriga. Keelelaagris võimaldatakse väljastpoolt Eestit elavatel noortel saada organiseeritud ja sihipärast keeleõpet, suhelda laagrikeskkonnas oma eestlastest eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, osa saada sportimis- ja isetegevusvõimalustest, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel.

Registreerida oma soovi osaleda laagris saab täites veebivoormi. Registreerimine on avatud kuni 14.04.2024.

Laagrite korraldamist rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium.

LOE EDASI

 

Asukoht: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.