Globaalne Eestlane | Helsingi linna eesti keele õpetus

Helsingi linna eesti keele õpetus

Helsinkin kaupungin viron kielen opetus
Aadress: 
Helsinki
Finland
Kontaktisikud: 
Nimi: 
Annika Kuuse
Roll: 
õpetaja
Nimi: 
Karin Mickelsson
Roll: 
õpetaja
Kirjeldus: 

Kõikidel eesti lastel on Soomes võimalus hoida värskena oma emakeelt ja teadmisi eesti kultuurist. Selleks on ette nähtud 2 emakeeletundi nädalas. Kuna tundides on koos lapsed eri vanusest, on tähtis koostöö ja üksteisega arvestamine. Igasse tundi kuulub eri liiki tekstide funktsionaalne lugemine, tekstiloome (kirjeldus, muinasjutt, kiri vms), mäng lugemise, kirjutamise ja kultuuriteadmiste arendamiseks ja tasemele vastav keeleharjutus. Helsingis saab eesti keelt õppida 13 koolis:

 • Vallila algkool
 • Maatulli algkool
 • Pihlajamäe algkool
 • Roihuvuori algkool
 • Jakomäki põhikool
 • Kannelmäe põhikool
 • Pitäjänmäe põhikool
 • Keinutie algkool
 • Kontula algkool
 • Merilahti põhikool
 • Vesala põhikool
 • Pukinmäenkaare põhikool
 • Puotila algkool

Õpe on mõeldud 1.-9. klassi õpilastele. 2011/2012. õa-l oli Helsingis eesti keelt õppivaid lapsi 70.


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.