Helsingi linna eesti keele õpetus

Helsinkin kaupungin viron kielen opetus
Kategooria: 
Haridus
Koolid / Eesti keele õpe
Asukoht: 
Soome › Helsingi
Aadress: 

Helsinki
Soome

Kontaktisikud: 
Name: 
Annika Kuuse
Role: 
õpetaja
E-mail: 
annika.kuuse@edu.hel.fi
Kirjeldus: 

Kui laps õpib soomekeelses koolis, on hea, kui ta saab käia eesti keele tundides. 

 

Õpilased saavad Soome koolis õppida oma emakeelt kaks tundi nädalas. Helsingi eesti keele tunnid on tavaliselt pärastlõunati ja rühmas on õpilasi mitmest koolist. Rühm ei pruugi olla lapse koolis. Tundides suheldakse ja mõeldakse, harjutatakse rääkimist ja kuulamist, lugemist ja kirjutamist. Õpitakse tundma eesti kultuuri ja kir­jandust. Õpilane saab tundidest osavõtmise kohta tunnistuse.

Lisainformatsiooni oma emakeele õppimisvõimaluste kohta küsige klassijuhatajalt, õpetajale, lapse koolist või kohaliku oma­valitsuse haridusküsimustega tegelevalt ametnikult (https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/p…;

 

Eesti keele tunnid on järgmistes koolides: 

Pitäjänmäe põhikool, Kannelmäe põhikool, Pihlajamäe algkool, Maatulli põhikool, Tahvonlahde algkool, Kankarepuisto põhikool, 

Keinutie algkool, Pukinmäenkaare põhikool, Vesala põhikool, Latokartano põhikool, Merilahde põhikool. Uuel õppeaastal võib tunniplaanidesse tulla muudatusi. Küsi klassijuhatajalt õppeaasta alguses uus tunniplaan. 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.