Innove: Eesti keele tasemeeksamid | Global Estonian

Innove: Eesti keele tasemeeksamid

Innove: Estonian language proficiency examinations
Kategooria: 
Asukoht: 
Aadress: 

Lõõtsa 4
11415 Tallinn 37
Eesti

E-mail: 
Kirjeldus: 

Eesti keele tasemeeksamitega testitakse eesti keele kui riigikeele oskust. Tasemeeksamid on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust ja/või kelle ametikohal on nõutav eesti keele oskuse taseme tõendamine.

Description (English): 

Estonian language proficiency examinations are used to test the knowledge of Estonian as the official language. Proficiency examinations are intended for those who wish to apply for citizenship of the Republic of Estonia and/or in whose position it is required to prove the level of proficiency in the Estonian language.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.